Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(2): 130–135. doi: 10.48095/ccgh2023130.

Telemedicína v hepatológii – perspektívne riešenie pre našich pacientov?

Daniel Ján Havaj1, Světlana Adamcová Selčanová1, Daniela Žilinčanová1, Ľubomír Skladaný1, Jana Vnenčáková1

+ Pracoviště

Souhrn

Telemedicína predstavuje nový spôsob poskytovania starostlivosti „na diaľku“. Obdobie krízy v zdravotníctve ktorú priniesla pandémia, ako aj celkový nárast pacientov s ochoreniami pečene, viedli k hľadaniu nových možností pre udržanie a prípadné zlepšenie poskytovaných služieb. Manažovanie zdravotnej starostlivosti „na diaľku“ prostredníctvom konzultácií, vizít, a monitoringu popri štandardnej liečbe odhalilo potenciálny priestor pre zvýšenie kvality starostlivosti. Využitie telemedicíny v mnohých oblastiach hepatológie, a to aj napriek viacerým prekážkam, odhalilo sľubný dopad na dostupnosť, kvalitu a efektivitu liečby pacientov s chorobami pečene. Na dole uvedenej kazuistike dokumentujeme kľúčovú úlohu telemedicíny v procese zvažovania pacienta na transplantáciu pečene a naše skúsenosti s telemedicínou v bežnej klinickej praxi.

Klíčová slova

telemedicína, telezdravie, telekonzultácie, televizity, telemonitoring, ochorenia pečene, cirhóza, transplantácia pečene, kvalita zdravotnej starostlivostiČlánek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Asrani SK, Devarbhavi H, Eaton J et al. Burden of liver diseases in the world. J Hepatol 2019; 70(1): 151–171. doi: 10.1016/j.jhep.2018.09.014.
2. Stotts MJ, Grischkan JA, Khungar V. Improving cirrhosis care: The potential for telemedicine and mobile health technologies. World J Gastroenterol 2019; 25(29): 3849–3856. doi: 10.3748/wjg.v25.i29.3849.
3. Zdravotnícka Ročenka Slovenskej Republiky 2018. Národné centrum zdravotníckych infromácií. 2019 [online]. Dostupné z: https: //www.nczisk.sk/aktuality/Pages/Zdravotnicka-rocenka-Slovenskej-republiky-2018.aspx.
4. Skladaný L, Vnencakova J, Havaj DJ et al. Increased mortality and decreased registrations in cirrhosis registry during COVID-19 era. Posters. Hepatology 2020: 72(1): 131–1159. doi: 10.1002/hep.31579.
5. Skladaný L, Jancekova D, Bystrianska N et al. Time-to tertiary care predicts mortality in alcohol-associated hepatitis in patients with cirrhosis. Posters. Hepatology 2021; 74(Suppl 1): 261A–262A. doi: 10.1002/hep.32188.
6. Tapper EB, Asrani SK. The COVID-19 pandemic will have a long-lasting impact on the quality of cirrhosis care. J Hepatol 2020; 73(2): 441–445. doi: 10.1016/j.jhep.2020.04.005.
7. Fung BM, Perumpail M, Patel YA et al. Telemedicine in Hepatology: Current Applications and Future Directions. Liver Transpl 2022; 28(2): 294–303. doi: 10.1002/lt.26293.
8. World Health Organization. Regional Office for the Western Pacific. Implementing telemedicine services during COVID-19: guiding principles and considerations for a stepwise approach. WHO Regional Office for the Western Pacific. 2020 [online]. Dostupné z: https: //apps.who.int/iris/handle/10665/336 862.
9. Piao C, Terrault NA, Sarkar S. Telemedicine: An Evolving Field in Hepatology. Hepatol Commun 2019; 3(5): 3 (5): 716–721. doi: 10.1002/hep4.1340.
10. Serper M, Cubell AW, Deleener ME et al. Telemedicine in Liver Disease and Beyond: Can the COVID-19 Crisis Lead to Action? Hepatology 2020; 72(2): 723–728. doi: 10.1002/hep.31276.
11. Anker SD, Koehler F, Abraham WT. Telemedicine and remote management of patients with heart failure. Lancet 2011; 378: 731–739. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61229-4.
12. Ekeland AG, Bowes A, Flottorp S. Effectiveness of telemedicine: a systematic review of reviews. Int J Med Inform 2010; 79(11): 736–771. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2010.08.006.
13. Choi DT, Sada YH, Sansgiry S et al. Using Telemedicine to Facilitate Patient Communication and Treatment Decision-Making Following Multidisciplinary Tumor Board Review for Patients with Hepatocellular Carcinoma. J Gastrointest Cancer 2022: 1–9. doi: 10.1007/s12029-022-00844-w.
14. John BV, Love E, Dahman B et al. Use of Telehealth Expedites Evaluation and Listing of Patients Referred for Liver Transplantation. Clin Gastroenterol Hepatol 2020; 18(8): 1822–1830.e4. doi: 10.1016/j.cgh.2019.12.021.
15. Konjeti VR, Heuman D, Bajaj JS et al. Telehealth-based Evaluation Identifies Patients Who Are Not Candidates for Liver Transplantation. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17(1): 207–209.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2018.04.048.
16. Ertel AE, Kaiser T, Shah SA. Using telehealth to enable patient-centered care for liver transplantation. JAMA Surg 2015; 150(7): 674–675. doi: 10.1001/jamasurg.2015.0676.
17. Lee TC, Kaiser TE, Alloway R et al. Telemedicine Based Remote Home Monitoring After Liver Transplantation: Results of a Randomized Prospective Trial. Ann Surg 2019; 270(3): 564–572. doi: 10.1097/SLA.0000000000003425.
18. Thygesen GB, Andersen H, Damsgaard BS et al. The effect of nurse performed telemedical video consultations for patients suffering from alcohol-related liver cirrhosis. J Hepatol 2017; 66: S349.
19. Ganapathy D, Acharya C, Lachar J et al. The patient buddy app can potentially prevent hepatic encephalopathy-related readmissions. Liver Int 2017; 37(12): 1843–1851. doi: 10.1111/liv.13494.
20. Rosenblatt R, Yeh J, Gaglio PJ. Long-term management: modern measures to prevent readmission in patients with hepatic encephalopathy. Clin Liver Dis 2020; 24(2): 277–290. doi: 10.1016/j.cld.2020.01.007.
21. Bloom P, Wang T, Marx M et al. A smartphone app to manage cirrhotic ascites among outpatients: feasibility study. JMIR Med Inform 2020; 8(9): e17770. doi: 10.2196/17770.
22. Bloom PP, Ventoso M, Tapper E et al. A telemonitoring intervention for cirrhotic ascites management is cost-saving. Dig Dis Sci 2021; 67(3): 854–862. doi: 10.1007/s10620-021-07013-2.
23. Khungar V, Serper M, Peyton D et al. Use of an Innovative Telehealth Platform to Reduce Readmissions and Enable Patient-Centered Care in Cirrhotic Patients. Hepatology 2017; 66: 94A–95A.
24. Thomson M, Volk M, Kim HM et al. An Automated Telephone Monitoring System to Identify Patients with Cirrhosis at Risk of Re-hospitalization. Dig Dis Sci 2015; 60(12): 3563–3569. doi: 10.1007/s10620-015-3744-3.
25. Su GL, Glass L, Tapper EB et al. Virtual Consultations Through the Veterans Administration SCAN-ECHO Project Improves Survival for Veterans With Liver Disease. Hepatology. 2018; 68(6): 2317–2324. doi: 10.1002/hep.30074.
26. Mauro E, Marciano S, Torres MC et al. Telemedicine Improves Access to Hepatology Consultation with High Patient Satisfaction. J Clin Exp Hepatol 2020; 10(6): 555–562. doi: 10.1016/j.jceh.2020.04.017.
27. Dorsey ER, Topol EJ. State of Telehealth. N Engl J Med 2016; 375: 154–161. doi: 10.1056/NEJMra1601705.
28. Chaet D, Clearfield R, Sabin JE et al. Council on Ethical and Judicial Affairs American Medical Association. Ethical practice in Telehealth and Telemedicine. J Gen Intern Med 2017; 32(10): 1136–1140. doi: 10.1007/s11606-017-4082-2.
29. Goldmann Systems, a. s. Čo je telemedicína? 2023 [online]. Dostupné z: www.telemon.sk.
30. Goldmann Systems, a. s. Meracie prístroje. 2023 [online]. Dostupné z: www.telemon.sk/meracie-pristroje/.


Kreditovaný autodidaktický test