Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Pokyny pro autory

Gastroenterologie a hepatologie je indexována v databázích SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS ATOMINDEX, FOOD SCIENCE AND TECHNOL ABSTRACTS, BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA, Index Copernicus.


Zkratka pro citování: Gastroent Hepatol
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1804-7874 (Print)
ISSN pro on-line přístup: ISSN 1804-803X (Online)

Zaměření časopisu pokrývají originální vědecké články, výsledky studií, přehledové články, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti z těchto oborů – gastroenterologie, hepatologie, gastrointestinální gastroenterologie, gastrointestinální molekulární mikrobiologie, gastrointestinální genetika, diagnostika a terapeutika, gastrointestinální endoskopie, chirurgie, hepatobiliární chirurgie, gastrointestinální onkologie, gastrointestinální zobrazovací metody, intervenční terapie, gastrointestinální farmakologie, patologie, evidence-based medicine v gastroenterologii a další.
Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt. Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu MS Word a RTF. Požadavky na rukopis najdete v části Jak psát rukopis?

Pokyny pro vkládání článků do nového Open Journal System
 
Vážení autoři,
děkujeme, že jste si pro publikaci svého článku vybrali časopis Gastroenterologie a hepatologie.
Od 1. 1. 2020 je v provozu nový online redakční systém Open Journal System (OJS), který mimo jiné umožňuje sledovat postup příspěvku redakčním procesem. Dříve zaslané příspěvky zůstávají na původní adrese.
Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá ve čtyřech krocích, kterými Vás systém sám provede. Postup vkládání článku je následující:
Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.
Zadejte do internetového vyhledávače adresu www.csgh.info, kde najdete link, který Vás odkáže do OJS nebo můžete vstoupit přímo na stánky nového OJS a klikněte na Registrovat. Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě, že chcete být také recenzentem pro náš časopis, je třeba toto poslední políčko zaškrtnout také).
Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla. Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.
Po přihlášení se otevře úvodní stránka.
Příspěvek je možné vložit po kliknutí na link Příspěvky v horním menu. Zde najdete odkaz [Zaslat nový příspěvek] nebo [Zobrazit vaše rozpracované příspěvky] a kompletní pokyny pro autory.
Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ:
 
Krok 1. Zahájení příspěvku
Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 6 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Velmi důležité je prohlášení týkající se případných konfliktů zájmů. Např.:

Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že text článku odpovídá etickým standardům, byla dodržena anonymita pacientů a prohlašuji, že v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy.
Publikační etika: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.
Dedikace: Článek není podpořen grantem ani nevznikl za podpory žádné společnosti.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

nebo:
Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že text článku odpovídá etickým standardům, byla dodržena anonymita pacientů a prohlašují, že v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy.
Publikační etika: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.
Dedikace: Tato práce byla podpořena projektem MZd ČR – koncepční vývoj výzkumné organizace (xxx, 123456789).
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat. 
 
Krok 2. Nahrání příspěvku
Na této stránce klikněte na Nahrát soubor, čímž otevřete okno pro vložení všech jednotlivých komponent článku (Text článku anonymizovaný, Titulní strana, Průvodní dopis, Obrázek, Tabulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou komponentu článku, nahrajte soubor a dejte Pokračovat. Po kontrole klikněte na Dokončit a poté na Přidat další soubor, kde celý postup zopakujte s dalšími komponenty článku.
Obrázky – Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

  • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),

  • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),

  • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

Tabulky – Tabulky mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Totéž platí i u grafů.
Po nahrání souborů můžete pokračovat kliknutím na Uložit a pokračovat.
 
Krok 3. Vložit metadata
Zde vložte základní informace o článku: název a abstrakt v českém i anglickém jazyce, jména všech autorů, jazyk práce, klíčová slova a podporující instituce (granty). U autorů prosím zvolte, který z autorů je hlavní kontakt, tj. korespondenčním autorem.
Abstrakt (souhrn) – u původní práce a přehledného referátu je vyžadován souhrn o rozsahu 200–300 slov, u původní práce navíc rozčleněný na: Úvod (Background), Cíle (Aim), Metody (Methods), Výsledky (Results) a Závěr (Conclusion).
Klíčová slova – 3–8 klíčových slov termínů zahrnutých v tezauru deskriptorů Medical Subject Headings (MeSH) a jejich českého překladu MeSH-CZ.
Po vyplnění klikněte na Uložit a pokračovat.
 
Krok 4. Potvrzení
Váš příspěvek byl nahrán a je připraven k odeslání. Celý proces zakončíte kliknutím na Odeslat příspěvek. Autor, který byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží emailem potvrzení o vložení příspěvku do systému a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením. Po přijetí bude článek dále zpracován redakcí a po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude na email zaslán náhled Vašeho článku, kdy budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.
V případě dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: katerina.michnova@carecomm.cz
 
Těšíme se na spolupráci
 
Bližší pokyny o formátu vlastní práce naleznete také na webových stránkách časopisu – www.csgh.info – Jak psát rukopis.

Adresa vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
milan.lukas@email.cz

Kreditovaný autodidaktický test