Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 600 Kč

Distributor:
Česká pošta, s. p., oddělení periodický tisk
Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3

e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
tel: 800 300 302
web: www.postabo.cz/titul/825


Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 28,20 €

Distributor:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk
tel: 02/4989 3566, 0800 188 826
web: iPredplatne.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz


Kreditovaný autodidaktický test