Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Základní informace

Gastroenterologie a hepatologie (Gastroenterology and Hepatology) je oficiální recenzovaný časopis České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti vydávaný Českou lékařskou společností J. E. Purkyně v nakladatelství Care Comm. Vychází 6× ročně. Články jsou publikovány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Časopis je vydáván od roku 1999, jeho předchozí název byl Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie (ISSN 1213-323X).

Gastroenterologie a hepatologie je indexována v databázích SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Index Copernicus.

Zkratka pro citování: Gastroent Hepatol
Jazyk periodika: čeština, slovenština, angličtina
ISSN: 1804-7874 (Print)
ISSN pro on-line přístup: ISSN 1804-803X (Online)

Harmonogram vydání a témata roku

únor – IBD

duben – Hepatologie 
červen – Digestivní endoskopie
srpen – Klinická a experimentální gastroenterologie
říjen – Gastrointestinální onkologie
prosinec – Dětská gastroenterologie a hepatologie. Bariatrie a obezitologie

V časopisu jsou publikovány originální články z oblasti gastroenterologie a hepatologie (každé číslo je věnováno jednomu hlavnímu tématu: IBD, hepatologie, digestivní endoskopie, klinická a experimentální gastroenterologie, gastrointestinální onkologie), výsledky klinických studií, články pro postgraduální celoživotní vzdělávání (continuing medical education CME), přehledové články o současných aktuálních problémech, kazuistiky, zprávy z kongresů a schůzí společnosti. Dále jsou zveřejňovány také zprávy o nových knihách, komentáře k článkům z jiných časopisů, pozorování, názory, diskuze k zajímavým tématům, biografie významných osobností, osobní zprávy a dopisy redakci.


Historie časopisu

Časopis Gastroenterologie a hepatologie má bohatou historii, která je datována od roku 1947. Názvy časopisu se měnily na základě historického kontextu:

Gastro-enterologia Bohema: Česká společnost pro gastroenterologii a výživu. Ministerstvo výživy. Praha : [s.n.], 1947–1950. ISSN: 1214-9942.

Sborník pro pathofysiologii trávení a výživy: orgán Čs. společnosti pro gastroenterologii a výživu, sekce Společnosti čs. lékařů J. E. Purkyně. Praha : Zdravotnické nakladatelství, 1951–1954. ISSN: 1214-9950.

Československá gastroenterologie a výživa: časopis Společnosti pro gastroenterologii a výživu. Praha : Československá lékařská společnost J. E. Purkyně, 1955–1993. ISSN: 0009-0565.

Česká a slovenská gastroenterologie: časopis České gastroenterologické a hepatologické společnosti a Slovenskej gastroenterologickej a hepatologickej spoločnosti. Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1994–2000. ISSN: 1210-7824.

Gastroenterologie a hepatologie: časopis České gastroenterologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. Praha : Care Comm s.r.o, 2020-. ISSN: 1804-7874; 1804-803X.

Kreditovaný autodidaktický test