Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 215–219. doi:10.14735/amgh2019215.

Průměrný adenom na koloskopii významně koreluje s mírou detekce adenomu, ale ne s mírou detekce polypu jak pro screening, tak pro všechny koloskopie

Ivana Mikoviny Kajzrlíková1, Petr Vítek2,3, Josef Chalupa4, Jan Kuchař5, Jiří Platoš5, Pavel Řeha5, Pavel Klvaňa Jr6

+ Pracoviště

Souhrn

Východiska a cíl: Adenoma detection rate (ADR) je všeobecně uznávaným ukazatelem kvality koloskopie. Mean adenoma per colonoscopy (MAP), tedy počet všech nalezených adenomů při koloskopii, zohledňuje kvalitu vyšetření celého tlustého střeva a měl by nejlépe odrážet kvalitní koloskopii. Cílem naší práce bylo zjistit, zda ADR či polyp detection rate (PDR) reflektují kvalitu koloskopie lépe ve srovnání s MAP. Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili parametry kvality u všech koloskopií provedených v Beskydském Gastrocentru Nemocnice ve Frýdku-Místku od ledna 2013 do prosince 2017. Sledovali jsme ADR, PDR i MAP u všech koloskopií jedinců nad 50 let věku (screeningové, dispenzární, diagnostické) a zvlášť pro screeningová vyšetření. Do souboru nebyly zahrnuty sigmoideoskopie a vyšetření z indikace idiopatických střevních zánětů, plánované terapeutické výkony a řešení komplikací. K výpočtu vztahu mezi MAP, ADR a PDR byl použit Pearsonův korelační koeficient, p < 0,05 bylo považováno za signifikantní. Výsledky: Soubor k výpočtu ADR, PDR a MAP tvořilo 6 925 jedinců nad 50 let vč. (3 620 mužů, 3 305 žen, průměrného věku 66,2 let). Mezi hodnotami MAP a ADR pro screening i pro všechny koloskopie byly nalezeny statisticky významné pozitivní korelace (p < 0,005; p = 0,009), mezi hodnotami MAP a PDR pro screening i všechny koloskopie nebyly významné korelace (p = 0,055; p = 0,176). Závěr: V našem souboru byly nalezeny statisticky významné korelace mezi MAP a ADR jednotlivých endoskopistů pro screeningové i všechny koloskopie, mezi MAP a PDR však nebyly významné korelace. Pokud budeme považovat MAP za nejobjektivnější parametr kvality, tak kvalitu screeningové koloskopie ukazuje lépe ADR než PDR.

Klíčová slova

koloskopie, neoplazie, screening

Celý článek je dostupný po přepnutí na anglickou verzi webové stránky (v pravém horním rohu).

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. The National Polyp Study  Workgroup. N Engl J Med 1993; 329 (27): 1977–1981. doi: 10.1056/NEJM199312303292 701.
2. Nishihara R, Wu K, Lochhead P et al. Long-term colorectal-cancer incidence and mortality after lower endoscopy. N Engl J Med 2013; 369 (12): 1095–1105. doi: 10.1056/NEJMoa1301 969.
3. Rex DK, Petrini JL, Baron TH et al. Quality indicators for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2006; 63 (Suppl 4): S16–S28. doi: 10.1016/j.gie.2006.02.021.
4. Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M et al. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy 2017; 49 (4): 378–397. doi: 10.1055/s-0043-103411.
5. Kaminski MF, Regula J, Kraszewska E et al. Quality indicators for colonoscopy and the risk of interval cancer. N Engl J Med 2010; 362 (19): 1795–1803. doi: 10.1056/NEJMoa0907 667.
6. Corley DA, Jensen CD, Marks AR et al. Adenoma detection rate and risk of colorectal cancer and death. N Engl J Med 2014; 370 (14): 1298–1306. doi: 10.1056/NEJMoa1309086.
7. Rex DK, Schoenfeld PS, Cohen J et al. Quality indicators for colonoscopy. Gastrointest Endosc 2015; 81 (1): 31–53. doi: 10.1016/j.gie.2014.07.058.
8. Rex DK, Ponugoti PL. Calculating the adenoma detection rate in screening colonoscopies only: is it necessary? Can it be gamed? Endoscopy 2017; 49 (11): 1069–1074. doi: 10.1055/s-0043-113445.
9. Denis B, Sauleau EA, Gendre I et al. The mean number of adenomas per procedure should become the gold standard to measure the neoplasia yield of colonoscopy: a population-based cohort study. Dig Liver Dis 2014; 46 (2): 176–181. doi: 10.1016/j.dld.2013.08.129.
10. Williams JE, Holub JL, Faigel DO. Polypectomy rate is a valid quality measure for colonoscopy: results from a national endoscopy database. Gastrointest Endosc 2012; 75 (3): 576–582. doi: 10.1016/j.gie.2011.12.012.
11. Kessler WR, Imperiale TF, Klein RW et al. A quantitative assessment of the risks and cost savings of forgoing histologic examination of diminutive polyps. Endoscopy 2011; 43 (8): 683–691. doi: 10.1055/s-0030-1256381.
12. Kaminski MF, Thomas-Gibson S, Bugajski M et al. Performance measures for lower gastrointestinal endoscopy: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) quality improvement initiative. United European Gastroenterol J 2017; 5 (3): 309–334. doi: 10.1177/2050640617700014.
13. Kaminski MF, Wieszczy P, Kolacz A et al. Comparison of quality measures for detection of neolasia in screening colonoscopy. Gastrointest Endosc 2016; 83 (5): AB527. doi: 10.1016/ j.gie.2016.03.1067.
14. Patel NC, Islam RS, Wu Q et al. Measurement of polypectomy rate by using administrative claims data with validation against the adenoma detection rate. Gastrointest Endosc 2013; 77 (3): 390–394.
15. Francis DL, Rodriguez-Correa DT, Buchner A et al. Application of a conversion factor to estimate the adenoma detection rate from the polyp detection rate. Gastrointest Endosc 2011; 73 (3): 493–497. doi: 10.1016/j.gie.2011.01. 005.
16. Atia MA, Patel NC, Ratuapli SK et al. Nonneoplastic polypectomy during screening colonoscopy: the impact on polyp detection rate, adenoma detection rate, and overall cost. Gastrointest Endosc 2015; 82 (2): 370–375. doi: 10.1016/j.gie.2015.01.016.
17. Boroff ES, Gurudu SR, Hentz JG et al. Polyp and adenoma detection rates in the proximal and distal colon. Am J Gastroenterol 2013; 108 (6): 993–999. doi: 10.1038/ajg.2013.68.

Kreditovaný autodidaktický test