Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 44-50.

Matrixové metaloproteinázy a jejich tkáňové inhibitory v korelaci s proliferativními a klasickými nádorovými markery během chirurgické léčby jaterních metastáz

Václav Liška Orcid.org  , Vladislav Třeška Orcid.org  1, Alan Sutnar Orcid.org  , Luboš Holubec Orcid.org  2,3, Tomáš Skalický Orcid.org  , Martin Pešta Orcid.org  3, Stanislav Kormunda Orcid.org  , Jindřich Fínek Orcid.org  2, Milena Roušarová Orcid.org  2, Ondřej Topolčan Orcid.org  3

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Proliferativní nádorové markery a matrixové metaloproteinázy a jejich tkáňové inhibitory odráží vlastnosti malignity a mohou být užitečné při hodnocení prognózy jaterních metastáz kolorektálního karcinomu (CLM). Přesto není mnoho známo o jejich fyziologických funkcích a chování během regenerace a hojení jaterního parenchymu po jaterním výkonu pro malignitu. Metody: Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří byli operováni v našem zařízení v období od 11/2002–12/2004 a podstoupili ná­ sledující výkony: skupina (kontrolní) A: 22 pacientů s tříselnou kýlou; skupina B: 26 pacientů s benigní ložiskovou jaterní lézí; skupina C: 30 pacientů s CLM léčenou radiofrekvenční ablací; skupina D: 41 pacientů s CLM léčených radikální chirurgickou léčbou a skupina E: 22 pacientů s inoperabilním CLM, kteří podstoupili explorativní laparotomii. U všech pacientů byly stanoveny předoperační a pooperační sérové hladiny CEA, CA19-9, TK, TPA, TPS, MMP-2, MMP-9, TIMP-1 a TIMP-2. Výsledky: Srovnání kontrolní skupiny A se skupinou B ukázalo významné rozdíly v předoperačních sérových hladinách MMP-2 a -9 a TIMP-2 a pooperačních sérových hladinách TPS, TK, MMP-2 aTIMP-2. Srovnání kontrolní skupiny A se skupinou C vykazovalo statisticky významné rozdíly v předoperačních sérových hladinách TPA, TPS, MMP- 2, TIMP-2, CEA a CA19-9 a pooperačních sérových hladinách TK, TPA, TPS, TIMP-1 a -2, CEA a CA19-9. Srovnání kontrolní skupiny A se skupinou D demonstrovalo rozdíly v předoperačních sérových hladinách TPA, TPS, MMP-2 a -9, TIMP-1 a -2, CEA a CA19-9 a pooperačních sérových hladinách TK, TPA, TPS, MMP-9, TIMP-1 a -2, CEA a CA19-9. Srovnání kontrolní skupiny A se skupinou E vykazovalo významné rozdíly v předoperačních sérových hladinách TK, TPA, TPS, MMP-2 a -9, TIMP-1 a -2, CEA a CA19-9 a pooperačních sérových hladinách TK, TPA, TPS, MMP-2, TIMP-1 a -2, CEA a CA19-9. Závěr: Retrospektivní analýza sérových hodnot různých nádorových markerů, metaloproteináz a jejich tkáňových inhibitorů před chirurgickými výkony a po nich ukázala, že sérové koncentrace těchto ukazatelů jsou významně ovlivňovány remodelací tkáně a procesem hojení. Výsledky této studie ukazují, že uvedené markery nejsou spolehlivé pro stanovení prognózy nemocných po chirurgické léčbě CLM.

Klíčová slova

behaviour of tumour markers, benign liver diseases, colorectal liver metastases, early recurrence, liver resection, liver surgery, prognostic factors, radiofrequency ablation, tumour markers

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test