Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(5): 378–379.

Kvíz z klinické praxe

Dana Ďuricová1

+ Pracoviště

Žena, narozena v roce 1966, s mnohočetnou asymptomatickou cholecystolitiázou, jinak vážněji nestonala. V dubnu 2021 podstoupila u svého praktického lékaře preventivní prohlídku, při které byla náhodně zjištěna sideropenická anemie s hodnotou hemoglobinu 75 mg/l, ostatní laboratorní nálezy byly bez patologie. Pacientka byla odeslána na ultrazvukové vyšetření břicha, které odhalilo hypoechogenní kulovitý útvar velikosti cca 30 × 30 mm mezi kaudou pankreatu a žaludkem. Doplněná počítačová tomografie (CT) potvrdila přítomnost hladce ohraničeného útvaru kulovitého charakteru na malé kurvatuře žaludku průměru 36 mm, který zasahoval intra- i extraluminálně. K etiologii ložiska se však z CT vyšetření nebylo možné blíže vyjádřit (obr. 1). V červenci 2021 se k nám pacientka následně dostavila k endoskopickému vyšetření. To prokázalo v antru žaludku v oblasti malé kurvatury tumor velikosti cca 30 mm, který měl charakter subepiteliálního útvaru, na jehož povrchu byla patrná ulcerace s fibrinovou spodinou (obr. 2).Doplněné endosonografické vyšetření popsalo přítomnost výrazně vaskularizovaného hypoechogenního útvaru (35 × 38 mm) bez známek infiltrace, který vycházel ze čtvrté žaludeční vrstvy. Pacientka byla indikována k operačnímu řešení a počátkem září 2021 podstoupila parciální resekci žaludku (obr. 3).V histologickém vyšetření tumoru byla popsána nádorová solidní afekce tvořená epiteloidními nádorovými buňkami, místy s výraznějšími jadernými polymorfiemi a světle eozinofilní cytoplazmou. Mitotická aktivita odpovídala 6 mitózám/5 mm2. V imunohistochemickém vyšetření byla patrná masivní difuzní pozitivita exprese KIT proteinu (CD117) a výrazná, téměř difuzní pozitivita antigenu CD34. Vyšetření na S-100 protein a desmin bylo negativní (obr. 4).
Otázka: Jaká je Vaše diagnóza?
Správnou odpověď a komentář naleznete v dalším čísle časopisu (prosinec 2021).

Kreditovaný autodidaktický test