Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(4): 279.

Klinická a experimentální gastroenterologie – editorial

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ Pracoviště

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

po roce se opět scházíme u prázdninového vydání Gastroenterologie a hepatologie. Dovolte mi pozvat Vás k jeho přečtení a představit Vám část jeho obsahu.

Denisa Kyselová z Prahy se tradičně věnuje hepatologickému tématu. Tentokrát zpracovala podrobně problematiku sarkopenie, myosteatózy a syndromu křehkosti u pacientů s poruchou jaterní funkce. Jedná se o různé formy poruchy svalové tkáně, které jsou u pacientů s jaterní cirhózou časté a ovlivňují jejich morbiditu, mortalitu a kvalitu života. Článek představuje možnosti jejich dia­gnostiky, prevence a léčby.

Lukáš Bajer z Prahy se ve své práci věnuje skupině pacientů s časnou formou Crohnovy choroby a snaží se odpovědět na otázku, zda může bio­logické léčba u těchto pacientů zajistit dlouhodobý léčebný efekt či předcházet komplikacím. Znalost specifických patofyziologických dějů, které se v časné fázi této choroby uplatňují, umožní identifikaci pacientů vhodných k této léčbě a cílených bio­logik.

Jiří Jungwirth pracující v německém Widenu se zabýval tématem kolorektálního karcinomu po transplantaci jater. Je všeobecně známo, že pacienti po transplantaci mají vyšší riziko vzniku ně­kte­rých malignit, toto riziko však v případě kolorektálního karcinomu není dle literatury jednoznačné. Z dostupné literatury se zdá, že pacienti po transplantaci jater mají o něco vyšší riziko vzniku tohoto nádoru, který ale vzniká typicky u pacientů s primární sklerozující cholangitidou a ulcerózní kolitidou. Vlastní zkušenosti z transplantačního centra v IKEM jsou také motivací k těsnému koloskopickému sledování pacientů po transplantaci jater.

Alena Berková z Brna se v přehledovém článku věnuje problematice poruch pánevního dna z gastroenterologického pohledu. Komplexně popisuje klasifikaci těchto poruch, etiologii, klinickou symptomatologii, dia­gnostiku a léčbu od úpravy životosprávy přes rehabilitaci po chirurgii. Článek je přehledným souhrnem, který pomůže v praxi každému z nás.

Kolektiv autorů pod vedením S. Banihashema z Teheránu studoval efekt fyzické aktivity, abstinence od alkoholu a kouření a dietních opatření na symp­tomy a kvalitu života u 55 pacientů s dráždivým tračníkem. Dva měsíce po zahájení intervence došlo k statisticky významnému poklesu tíže symptomů a zlepšení kvality života.

Vrcholem sekce je anglicky psaný originální článek Jana Bureše z Hradce Králové. V experimentální práci na prasečím modelu autoři studovali vliv ketaminu, který se používá k úvodu do celkové anestezie, na motorickou funkci žaludku. Ukázalo se, že ketamin i v jedné intramuskulární dávce ovlivňuje myolektrické funkce žaludku, a může tak ovlivnit studie hodnotící gastrointestinální motilitu u prasat.

Prázdninové číslo má za cíl prezentovat především originální práce. Tento rok je však jejich zastoupení menší než obvykle. Jsem rád, že jsme místo nich mohli nabídnout alespoň přehledové články na zajímavá témata. Pochází většinou od mladých autorů, kteří tak ukázali, že se dokáží velmi dobře zhostit i takového úkolu. Přesto beru letošní vydání jako výzvu pro další rok, abychom si název vydání zasloužili. Děkuji všem autorům, kteří do prázdninového čísla přispěli, a Vám čtenářům, že jste si našli čas k jeho přečtení. Doufám, že bude obohacením. Přeji Vám příjemný zbytek prázdnin.

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
koeditor sekce Klinická a experimentální gastroenterologie
tohu@ikem.cz


Kreditovaný autodidaktický test