Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 444-449.

Změny tělesné hmotnosti a stravovacích zvyklostí obézních pacientů potubulizaci žaludku - pilotní studie

Vladislava Zavadilová Orcid.org  1, Marek Bužga Orcid.org  2, Adéla Chroboková Orcid.org  3, Roman Végh Orcid.org  3, Pavol Holéczy Orcid.org  4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Zkušenosti posledních dvaceti let ukazují, že nejefektivnějším způsobem léčby vysokých stupňů obezity je léčba chirurgická. Jedním z nejvýraznějších efektů bariatrické léčby je změna jídelního chování pacientů.

Cíl: Cílem této práce bylo posouzení vlivu tubulizace žaludku na tělesnou hmotnost a na stravovací zvyklosti pacientů tři a šest měsíců po operaci.

Metody: Soubor tvořilo 44 osob (35 žen a 9 mužů). Byla měřena tělesná hmotnost, výška, obvod pasu a boků a vypočítán BMI, množství tělesného tuku (duální rentgenová absorpciometrie - DXA). Stravovací zvyklosti byly zjiš»ovány dotazníkovou metodou. U 19 osob (15 žen a 4 mužů) byla pomocí frekvenčního dotazníku sledována četnost konzumace vybraných skupin potravin.

Výsledky: Půl roku po operaci došlo u vyšetřovaných ke snížení hmotnosti v průměru o 27,3 kg (p< 0, 001). BMI se snížilo o 9,7 kg/m2 (p < 0,001), množství tělesného tuku pokleslo o 17,6 kg (p < 0,001). Pacienti uvádějí snížení chuti k jídlu (p < 0,001), větší pravidelnost stravy (p < 0,001), více porcí jídel za den (p = 0,003) a věnují složení stravy větší pozornost než před operací (p = 0,018). Konzumují méně tučného masa, uzenin s vyšším obsahem tuku, bílého pečiva a více ryb (p = 0,008-0,049).

Závěr: Vlivem tubulizace žaludku a následné péče nutričního terapeuta došlo v průběhu půl roku po operaci ke zlepšení některých stravovacích zvyklostí pacientů. Pro další posouzení účinnosti léčby budou vyšetřované osoby dále sledovány po dobu dvou let.

Klíčová slova

BMI, DXA, ghrelin, stravovací zvyklosti, tubulizace žaludku

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test