Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(1): 43-47.

Zlepšuje aplikace probiotik klinické výsledky v kolorektální chirurgii?

Július Kotoč Orcid.org  1, Kateřina Kotočová Orcid.org  1, Jiří Gatěk Orcid.org  1,2, Bohumil Dudešek Orcid.org  1,2, Jiří Duben Orcid.org  1,2, P. Ponížil3

+ Pracoviště

Souhrn

Cíl: Využití druhově specifické probiotické přípravy v kolorektální chirurgii s hodnocením jejího vlivu na četnost pooperačních, zejména infekčních komplikací, na dobu užívání antibiotik, na rychlost obnovy střevní pasáže a délku hospitalizace.

Metodika: Pacienti podstupující plánovanou resekci tračníku nebo konečníku s anastomózou v období červen 2011 až duben 2013 byli střídavě zařazeni do skupiny s probiotickou přípravou (22 pacientů) a do kontrolní skupiny (23 pacientů). Pacienti s probiotickou přípravou užívali 2x denně po dobu 10 dnů před operací enterosolventní kapsle s obsahem 6 x 109 laktobacilů a bifidobakterií (L. rhamnosus 55 %, B. breve 20 %, L. casei 15 %, L. acidophilus 5 %, B. longum 5 %). Pooperačně byly u pacientů hodnoceny zánětlivé komplikace, doba podávání antibiotik, rychlost obnovy střevní peristaltiky a délka hospitalizace.

Výsledky: Signifikantně časnější byl začátek peristaltiky u probiotické skupiny: 1,5 dne proti 2,0 dne u kontrolní skupiny (p = 0,01). Snížení počtu infekčních komplikací u probiotické skupiny (infekce operační rány, pneumonie) nebylo statisticky významné. Kratší doba podávání antibiotik u probiotické skupiny byla statisticky významná na hladině p = 0,089. Délka hospitalizace u pacientů s probiotickou přípravou byla kratší než v kontrolní skupině, ne však signifikantně. Ke zlepšení stavu pacienta došlo u 21 z 25 klinických a laboratorních parametrů, což je statisticky významné na hladině p = 0,01.

Závěr: Probiotická příprava (L. rhamnosus, B. breve, L. casei, L. acidophilus, B. longum) u pacientů podstupujících kolorektální resekci s anastomózou vedla k rychlejší obnově střevní peristaltiky a ke zlepšení klinického stavu pacienta (zejména redukci infekčních komplikací) popisovaného 25 klinickými a laboratorními parametry.

Klíčová slova

infekční komplikace, kolorektální chirurgie, peristaltika, probiotika

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test