Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(2): 166.

Životní jubileum As. MUDr. Hany Dvořákové, CSc.+ Pracoviště


V březnu 2020 se dožila v neuvěřitelné fyzické i duševní svěžesti významného životního jubilea přední česká gastroenteroložka As. MUDr. Hana Dvořáková, CSc., a je mojí milou povinností jí za všechny přátele, spolupracovníky a žáky srdečně pogratulovat.
As. Dvořáková promovala na 1. LF UK v Praze v roce 1955 a jejím prvním místem na umístěnku bylo interní oddělení okresní nemocnice v Jilemnici. Zde, jak vzpomínala, byla velmi spokojená pod báječným primářem MUDr. Šrámkem a skvělou staniční sestrou – diakonkou.
V roce 1958 složila první atestaci z vnitřního lékařství a v roce 1961 druhou atestaci. Od roku 1959 nastoupila po konkurzu na II. interní kliniku VFN v Praze pod vedením prof. Herlese. Zde nejprve pracovala na oddělení umělé ledviny, které bylo v té době prvním pracovištěm tohoto druhu pro celou republiku.

V roce 1962 byla dr. Dvořáková jmenována asistentkou 1. LF UK a začala pracovat na oddělení významného gastroenterologa doc. Šetky. Díky této spolupráci se mohla začít školit i v endoskopii (gastroskopie se tehdy prováděla poloohebným Wolf-Schindlerovým gastroskopem). Společně organizovali pravidelné přínosné semináře gastroenterologicky zaměřených internistů a chirurgů. Z tohoto pracoviště pocházejí první časopisecká sdělení dr. Dvořákové týkající se různých oblastí gastroenterologie. V roce 1972 spolu s doc. Jiráskem a doc. Šetkou jako první u nás popsali časný karcinom žaludku.

V roce 1980 odešla na interní oddělení fakultní polikliniky VFN v Praze, které vedl prof. Frič. Na tomto významném vedoucím gastroenterologickém pracovišti spolupracovala s prof. Fričem a krajskými gastroenterology mimo jiné na organizaci depistáže kolorektálního karcinomu.
Kromě této oblasti se zajímala především o idiopatické střevní záněty. Výsledky své výzkumné práce publikovala v časopiseckých sděleních doma i v zahraničí a byla autorkou několika samostatných kapitol v knihách. V roce 1991 obhájila kandidátskou práci na téma „Depistáž, časná diagnostika a profylaxe kolorektálního karcinomu u asymptomatické populace“.
Je třeba nezapomenout na množství žáků, kterým Hana Dvořáková jako vynikající lékařka nezištně předávala své znalosti, ať šlo o mediky, nebo začínající lékaře, ke kterým se počítá i autorka tohoto sdělení.

Milá Haničko, dovol, abych Ti jménem svým i mnoha dalších bývalých spolupracovníků a žáků poděkovala za Tvou významnou stopu, kterou jsi v nás zanechala, za Tvé přátelství, ochotu a výbornou spolupráci. Přeji Ti nadále hodně zdraví a lásky Tvé skvělé rodiny.
 
Tvoje
Zdena Zádorová

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test