Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(2): 154-161.

Zdravotní stav a karcinom pankreatu

Helena Kollárová Orcid.org  , Katerina Azeem Orcid.org  , Hana Tomášková Orcid.org  1, Vlastimil Procházka Orcid.org  2, Arnošt Martínek Orcid.org  3,4, Olga Shonová Orcid.org  5, Jarmila Ševčíková Orcid.org  6, Dagmar Horáková Orcid.org  , Vladimír Janout Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: ČR patří mezi země s vysokým výskytem i úmrtností karcinomu pankreatu.

Metoda: Do nemocniční studie případů a kontrol bylo zařazeno celkem 529 osob, z toho 309 s karcinomem pankreatu a 220 osob v kontrolním souboru. Osoby zařazené do studie pocházely z Olomouce, Ostravy a Českých Budějovic. Studie se zabývala vztahy mezi zdravotním stavem (diabetes mellitus, chronická pankreatitida, cholelithiáza), užíváním léků (aspirin a jiné protizánětlivé léky) a dále výskytem nádor ových onemocnění u prvostupňových příbuzných a výskytem karcinomu pankreatu.

Výsledky: Pozitivní statisticky významná asociace byla nalezena u diabetes mellitus (OR 1,84, 95% IS 1,12-3,03) a pankreatitidy (OR 4, 10, 95% IS 1,43-11,81). Statisticky významná inverzní asociace byla zjištěna u užívání aspirinu (OR 0,33, 95% IS 0,17-0,62) a protizánětlivých léků (OR 0,28, 95% IS 0,12-0,65). U familiárního výskytu nádorových onemocnění se žádná asociace nenalezla.

Závěr: Vzhledem k tomu, že specifická prevence v podobě efektivního screeningového programu neexistuje, je třeba věnovat pozornost také faktorům, které s tímto onemocněním souvisí a umožní včasnější záchyt karcinomu pankreatu, jako je například pankreatitida, diabetes mellitus a metabolický syndrom.

Klíčová slova

analýza, karcinom pankreatu, zdravotní stav

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test