Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2008; 62(6) 350.

Zamyšlení nad poslední publikací profesora Z. Mařatky - a nejenom nad ní

Milan Kment1

+ Pracoviště

CSGH 6/2008

Trávicí obtíže v lékařské praxi

ZDENĚK MAŔATKA

Praha: Galén 2007; 163 s., cena 400 Kč. ISBN 978-80-7262472-0.

Nestor českých gastroenterologů shrnul své celoživotní názory a pozorování gastroenterologických nemocných do útlé a čtivé knížky, určené nejen gastroenterologům, ale široké lékařské a možná i nelékařské obci. Knižku si s chutí přečtou nejen jeho žáci a vyznavači, ale i mladí lékaři různých oborů.

V úvodu autor poznamenává nutnost nezanedbávat domácí tradici, a to především v oblastech, kde je nevyhraněný nebo rozporuplný nález ve srovnání se světovým písemnictvím.

Kniha je dělena orgánově, nezapomíná však ani na obecnější názory týkající se výživy, kouření, alkoholu a životosprávy. Zvláštní pozornost věnuje autor své celoživotní lásce - funkčním chorobám zažívacího traktu. Názory autora český gastroenterolog již většinou zná, pro mladé je rozhodně účelný pohled na gastroenterologické problémy bez použití citací, evidence based medicine atd. Na druhou stranu postrádám zmínky o některých dalších aspektech medicíny a byl bych rád, kdyby se k nim pan profesor někdy vrátil. Chu» do psaní mu jistě nechybí.

  • 1. Jak se změnila diagnostika a léčba nemocných za životní období pisatele.
  • 2. Jaký význam v současné medicíně hraje ekonomika.
  • 3. Současný význam detailního popisu obtíží.

ad 1. K pohledu na změnu průběhů nemoci, jejich diagnostiky a léčby má Mařatka mimořádné postavení a j eho názor by byl nesmírně zajímavý nej en pro současníky, ale i pro budoucnost. Dříve byla hlavním cílem správná diagnóza, v současné době terapie. Dnes není neobvyklá diagnostika závažného onemocnění náhodou nebo při minimálních obtížích.

ad 2. Stálo by za to se zamyslet nad vlivem ekonomickým, který medicínu stále více ovlivňuje. Cíle vědecké práce se čím dále tím více podřizují vůli zadavatele, nebo, jak se dnes ujalo ošklivé slovo, sponzora. V časopisu se požaduje striktní popis závazků k firmám (financial disclosure), aby byla zachována jakási objektivita.

ad 3. Detailní rozbor obtíží, kdysi tak velmi ceněných při anamnéze, ztrácí dnes do jisté míry svůj smysl a k diagnóze většinou moc nepřispěje. Pacienti si přejí důkaz, že nemají závažnou nemoc. Uklidnění lékařem dříve praktikované bez dalších vyšetření je dnes v podstatě nemožné a může mít i soudní dohru. Pokud jde o chorobu organickou, dříve či později se na ní stejně přijde. Dnešní nemocný si mnohdy nejde rozebrat své problémy k lékaři ani k faráři. Může využít plejádu dalších pomůcek a zaměstnání, která se potřebují dobře uživit. Navštíví psychoterapeuta, nutričního poradce, případně i vykladače karet, numerologa, urinoterapeuta atd., zakoupí si volně prodejný dodatek k dietě. Paradox je, že ačkoliv víra v Boha vyvolává dnes u mnoha lidí úsměšek, víra v ezoterično se považuje za normální, přirozenou a doporučovanou. Vysokoškolák se zcela bezproblémově nechá léčit svými destilovanými slinami, nechá si tajemnými tahy rozpustit neexistující nádor nebo si pochvaluje léčbu zázračnými kameny. Funkční obtíže jsou pro lékaře nadměrnou zátěží a klasickou medicínou při nich nelze příliš pomoci. Proto lidé navštěvují homeopaty, antroposofy urinoterapisty aj., kteří jim nakonec nějak pomohou. Choroba po několika návštěvách bud jaksi vyvane a potvrdí se, že je funkční. Obtíže trvají dále, ale nevadí, nebo dokonce přestanou, nebo dojdou peníze a na chorobu se pozapomene. Psychiatr profesor Vondráček po objevu psychofarmak říkal: „Ďábel sice nemocného stále navštěvuje, ale jemu už nevadí." Proto si myslím, že úloha gastroenterologa u funkčních potíží je velmi omezená. Nové léky mohou být dokonce nebezpečnější než choroba sama - např. oldasetron.

Mařatkovými věčnými favority jsou kyselina solná, bublinkové nápoje a nesnášenlivost mléka. Má pro ně svůj osobní racionální výklad. Od zavedení blokátorů protonové pumpy jsou však symptomy „horního epi-gastria" většinou vyřešeny. Nevím, zda ještě některý lékař používá kyselinu solnou a s jakým úspěchem. Pravidelné podávání bublinkové vody nepovažuji za vhodné především proto, že se jedná o vodu sycenou C02, tedy arteficiálně připravenou. Nevím, proč Mařatka považuje požívání mléka za špatné. Komu chutná, může jej pít do smrti a nebude mít osteoporózu, kdo jej nesnáší, vyhýbá se mu.

Hezké je dietní desatero. Souhlasím s Mařatkou, že žádná dietní léčba kromě eliminační neexistuje. Různá dietní schémata jsou také placebem samozřejmě s výjimkou známých indikací. Jinak existuje jednoduché rozdělení: hladovka, přechodná strava a poté strava normální podle vlastní chuti a dispozice, což je otázkou na geneticko-psychologické úrovni.

Kapitolu o zdravé výživě bych doporučil číst zvláště pacientům.

Zajímavý je Mařatkův dialektický a v podstatě vstřícný názor na kouření. Musí na něm být něco kladného. Je to ostatně věcí míry a také módy. V 30-50 letech by byl film nebo společenská událost bez kouřících osob nemožný. Dnes hrozí za kouření mimo oblast neprodyšného sklepu trvalé zavržení. Je však bohužel nahrazováno „bezpečnějším" kouřením drog nebo jejich jinou aplikací. Zajímavě napsal Mařatka o módě a také vyjádřil svůj filozofický názor na svět.

Názory profesora Mařatky se rodily v době, kdy hlavním zdrojem informací i radosti bylo písmo a četba, tedy jazyky a knihy. Dnes se sice méně čte, zato každý píše. Z jazyků mu stačí angličtina. Dnes je doba audiovizuální - doba zvuku a obrázků. Jde o jiný způsob přístupu k získávání informací, a to hrou a systémem pokus - omyl, internetem. Proto jim děti rozumějí lépe než dospělí. Velkou škodu nadělala současná zdravotnická osvěta pod různými internetovými portály.

Mařatkovy knížky jsou vždy výborné, dobře se čtou, vždy se něco nového a zajímavého dovíme. Často s ním sdílíme stejnýnázor, jindy mu oponujeme. Těšíme se na jeho další knížky. Kromě medicínských témat by byly zajímavé i jeho názory na různé druhy umění, jak jsme se o tom částečně dočetli v jeho Pamětech.

Kniha byla po zásluze odměněna Cenou České gastroenterologické společnosti.

Milan Kment

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test