Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(4): 256-258.

Zácpa a hypofunkce štítné žlázy Mýtus nebo skutečnost?

Monika Nývltová1, Karolina Drbalová1

+ Pracoviště

Souhrn

Poruchy funkce štítné žlázy jsou v populaci častým onemocněním. Jejich výskyt narůstá s věkem a častěji jsou postiženy ženy. Do širokého spektra klinických projevů se tradičně zařazují i poruchy vyprazdňování stolice ve smyslu zácpy u hypotyreózy a průjmů u hypertyreózy. Při bližším pohledu do písemnictví je však zácpa, jakožto častý příznak hypotyreózy, nepotvrzenou skutečností. K průkazu etiologické úlohy hypotyreózy u pacientů se zácpou by bylo nutné prokázat vyšší výskyt zácpy a přítomnost určitých abnormalit (např. prodloužený transit time) u pacientů s hypotyreózou oproti kontrolám a zároveň prokázat účinnost substituční léčby hormony štítné žlázy na zlepšení zácpy. Nezbývá než konstatovat, že z hlediska medicíny založené na důkazech jednoznačné údaje prokazující tento vzájemný vztah chybí. I na základě vlastní analýzy jsme nepotvrdili, že by zácpa patřila mezi časté příznaky hypotyreózy. Snížená funkce štítné žlázy je nejspíše raritním nálezem u pacientů s izolovanou zácpou a vyšetřování hladin hormonů štítné žlázy je u těchto nemocných nepřínosné.

Klíčová slova

hypotyreóza, zácpa

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test