Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61(6): 338.

XII. Gastrofórum

Marián Kaščák Orcid.org  1

+ Pracoviště

Štrbské Pleso, 23.-27. januára 2007

Začiatok kalendárneho roka mnohých z nás inšpiruje k tomu, aby sme niečo dokončili alebo začali aj v profesionálnom živote. Podujatím, ktoré umocňuje tieto snahy je Gastrofórum, ako jedna z foriem postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávacieho cyklu na poli gastroenterológie, hepatológie a odborov s nimi súvisiacich. Vhodne sa podarilo v niekoµkých dňoch spoji» športovo-relaxačné aktivity dopoludnia s vedecko-odbornou čas»ou odpoludnia a s kultúrno-spoločenskou čas»ou v nadväzujúcich večerných a nočných hodinách. Už z tejto charakteristiky je zrejmé, že ide o podujatie náročné nielen na psychickú, ale aj fyzickú kondíciu. Právom sa radí medzi obµúbené a cenené. Tento rok sa zaregistrovalo 385 účastníkov, ale počet záujemcov bol oveµa vyšší. Možnosti ubytovania sú však limitované, čo je istým nedostatkom.

Slovenská gastroenterologická spoločnos», Slovenská hepatologická spoločnos» a Slovenská lekárska spoločnos» zorganizovala XII. Gastrofórum v dňoch 23.-27. januára 2007 v prekrásnom prostredí Štrbského Plesa. Aj keď inde snehu bolo vtedy poskromne, v tejto lokalite ho pripadlo dostatok, čo potvrdzuje, že Pán Boh nás gastroenterológov, hepatológov a s nami spolupracujúcich kolegov zo všetkých odborov medicíny ešte stále miluje. Vo vedecko-odbornej časti odznelo 110 prednášok, bolo usporiadaných 9 sympózií a bolo vystavených 12 posterov. Doslovný maratón prednášok na vynikajúcej úrovni mnohých stimuloval k pokračovaniu v diskusii aj pri reštauračných, či kaviarenských stoloch, lebo odborný program končil okolo 20. hodiny. Nosnou témou tohtoročného Gastrofóra bola hepatológia.

V slávnostnej otváracej časti bolo udelené Čestné členstvo Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti prof MUDr. Jánovi Burešovi, CSc. z Hradce Králové, ktorý sa tak stal tridsiatym takto oceneným členom našej spoločnosti. Odborná čas» zostavená do blokov bola zameraná na imunológiu a slizničnú imunitu; na nové stratégie v liečbe pečeňového poškodenia; cholestázu; nealkoholovú steatózu pečene; hepatobiliárne malignity; liekové poškodenia pečene; patologické pečeňové testy; chronickú hepatitídu B a C; autoimunitu a overlap syndrómy a na cirkulačnú dysfunkciu pri cirhóze pečene. Rokovalo sa o portálnej hypertenzii, o syndrómoch obštrukcie venózneho systému pečene, ale aj o transplantácii, gravidite a s ňou spojených hepatobiliárnych poškodeniach, o extra-hepatálnych prejavoch pečeňových ochorení, o zobrazovacích metódach všetkého druhu a o liečebných spôsoboch. Neboli vynechané ani ochorenia žlčových ciest, alkoholové poškodenia a velká pozornos» bola venovaná pediatrickej problematike hepatobiliárnych ochorení.

Pôvodne som chcel na tomto mieste komentova» všetky vystúpenia, ale pri takom množstve informácií by to vydalo na celé číslo abstrakt. V tlačenej forme vyšli práce zo sympózií. V minulosti vyšli najzaujímavejšie práce na CD. Tohtoročnú medzeru printovej formy veµmi vhodne vyplnilo Kompendium medicíny, ktoré ako príloha Zdravotníckych novín vo svojom 2. čísle v kvalitnej grafickej aj obsahovej forme prinieslo z Gastrofóra to najpodstatnejšie. Sympóziá sa venovali črevnej flóre vo vz»ahu k pečeňovej encefalopatii, európskemu konsenzu v liečbe portálnej hypertenzie, hodnote zdravia a života vo vz»ahu k pečeňovým chorobám. Boli prednesené slovenské výsledky a skúsenosti zamerané na funkčnú dyspepsiu. Ďalšie zo sympózií bolo venované najnovším možnostiam biologickej liečby IBD a reumatických ochorení. Cenu za najlepší poster získali pražskí autori J. Petrášek et al. za prácu: Polymorfizmy v génovom clusteri IL-1 ako rizikový faktor alkoholovej cirhózy pečene. Priebeh Gastrofóra obohatiliaj firmy so svojimi 17. stánkami. Boli uvedené nové monografie, ako Hrušovského druhé, aktualizované vydanie Praktickej hepatológie, vydarenej publikácie z vydavateµstva zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. Bratislava 2007. Z knižnice pre prax predstavil svoju knihu Bunganič Choroby žalúdka a dvanástnika. Prospešnou bola aj prezentácia pacientských organizácii, najmä Slovak Crohn Clubu a Občianskych združení pomáhajúcich celiatikom. Aktívne sa prezentovala aj pacientská organizácia chorých na vírusové hepatitídy, Hep Help Klub. Spoločenský program svojou kvalitou vhodne zapadol do celkovej atmosféry. Mne sa najviac páčil Slovenský večer s typickým východoslovenským folkórom. Tým, že sa Gastrofóra zúčastnili aj prof P. Díté, prezident Českej gastroenteologickej spoločnosti, prof M. Duda, prof M. Lukáš, prof P. Hulek, prof A. Hep, prof. V. Procházka, prof J. Špičák, doc. P. Kohout, dr. J. Novotný prof M. Peck-Radoslavlevic z Viedne a iní dostalo 12. Gastrofórum aj punc medzinárodného podujatia.

Pretože toto podujatie významnou mierou spĺňa svoje poslanie, teším sa na jeho ďalšie pokračovanie, ktoré bude v januári 2008 venované problematike črevných ochorení.

Dovidenia v Tatrách na XIII. Gastrofóre!

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test