Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 261-263.

Vzácný typ achalázie jícnu III. typu řešený perorální endoskopickou myotomií (POEM)

Jana Krajčíová Orcid.org  1, Robert Procházka Orcid.org  2, Jiřina Pintová Orcid.org  3, Julius Špičák Orcid.org  1, Jan Martínek Orcid.org  1,4

+ Pracoviště

Souhrn

Achalázie je poměrně zřídkavá porucha motility jícnu, která je charakterizována atypickou nebo chybějící peristalti-kou a poruchou relaxace dolního ezofageálního svěrače (low esophageal sphincter - LES). Následně dochází k poruše transportu sousta a hromadění potravy v jícnu. Tradičně se achalázie dělila na klasický typ (aperistaltika) a vigorózní achalázii (simultánní kontrakce). V současnosti se v praxi začala používat nová tzv. Chicagská klasifikace poruch motility jícnu, která rozlišuje na základě manometrie s vysokým rozlišením (high-resolution manometry-HRM) tři typy achalázie: typ I - "klasický typ" bez peristaltiky; typ II - nejčastější typ s presurizací těla jícnu a typ III (nejvzácnější) - se spastickými kontrakcemi. Typ III je charakteristický nejhorší odpovědí na různé typy léčby, zvláště endoskopickou balónkovou dilataci. Etiologie onemocnění zůstává nejasná a cílem léčby je odstranit funkční obstrukci v oblasti LES (např. balónkovou dilataci, Hellerovou myotomií nebo nově perorální endoskopickou myotomií - POEM). Naše kazuistika představuje polymorbidního pacienta se vzácnou achalázii III. typu (v ČR se jedná o prvního diagnostikovaného pacienta), u kterého byla úspěšně provedena nová endoskopická technika - POEM.

Klíčová slova

achalázie, manometrie s vysokým rozli, perorální endoskopická myotomie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test