Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(4): 261-263.

Vzácný typ achalázie jícnu III. typu řešený perorální endoskopickou myotomií (POEM)

Jana Krajčíová1, Robert Procházka2, Jiřina Pintová3, Julius Špičák1, Jan Martínek1,4

+ Pracoviště

Souhrn

Achalázie je poměrně zřídkavá porucha motility jícnu, která je charakterizována atypickou nebo chybějící peristalti-kou a poruchou relaxace dolního ezofageálního svěrače (low esophageal sphincter - LES). Následně dochází k poruše transportu sousta a hromadění potravy v jícnu. Tradičně se achalázie dělila na klasický typ (aperistaltika) a vigorózní achalázii (simultánní kontrakce). V současnosti se v praxi začala používat nová tzv. Chicagská klasifikace poruch motility jícnu, která rozlišuje na základě manometrie s vysokým rozlišením (high-resolution manometry-HRM) tři typy achalázie: typ I - "klasický typ" bez peristaltiky; typ II - nejčastější typ s presurizací těla jícnu a typ III (nejvzácnější) - se spastickými kontrakcemi. Typ III je charakteristický nejhorší odpovědí na různé typy léčby, zvláště endoskopickou balónkovou dilataci. Etiologie onemocnění zůstává nejasná a cílem léčby je odstranit funkční obstrukci v oblasti LES (např. balónkovou dilataci, Hellerovou myotomií nebo nově perorální endoskopickou myotomií - POEM). Naše kazuistika představuje polymorbidního pacienta se vzácnou achalázii III. typu (v ČR se jedná o prvního diagnostikovaného pacienta), u kterého byla úspěšně provedena nová endoskopická technika - POEM.

Klíčová slova

achalázie, manometrie s vysokým rozli, perorální endoskopická myotomie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test