Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 321.

Vývoj a premeny česko-slovenskej gastroenterológie po roku 2000

Ľubomír Jurgoš1

+ Pracoviště

Česko-slovenská gastroenterológia vstúpila do tretieho tisícročia sebavedome a s veľkým entuziazmom vďaka zdravo asertívnej nastupujúcej strednej generácii gastroenterológov, otvoreniu pomyselných hraníc, možnostiam elektronickej komunikácie a technickej inovácii smerujúcej k vysokej kvalite zobrazenia a nanotechnológiám. V Čechách aj na Slovensku sa vytvorila popri špičkových klinických pracoviskách rozsiahla sieť súkromných gastroenterologických ambulancií kvalitne vybavených videoendoskopickou technikou.
Odchod vplyvnej „strednej generácie“ slovenských gastroenterológov do privátnej sféry oslabil vedecko-výskumný potenciál kliník a uvedené zmeny sa odrazili aj vo vedení a v zložení výboru Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Základný výskum s pričinením politickej klímy, ktorá nevytvárala priaznivé sociálno-ekonomické podmienky pre mladých vedcov na Slovensku, v priebehu niekoľkých rokov v gastroenterológii prakticky prestal existovať.
Klinické štúdie zamerané na inovatívne lieky vďaka akademicko-industriálnej spolupráci pokračovali v hojnom počte a boli kvalitne realizované.
Desiatky kvalitných ambicióznych slovenských lekárov pracujúcich v odbore gastroenterológia, členov Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, s výbornými jazykovými znalosťami, sa v prvej dekáde nového tisícročia svojím pričinením dostali na špičkové európske pracoviská. V zahraničí okrem medicínskych znalostí získali aj cenné kontakty a boli zapojení do vedeckého bádania a práce v klinických laboratóriách. Vďaka ich pracovnej zanietenosti a vysokej odbornej úrovni publikovali v impaktovaných časopisoch a prednášali na prestížnych svetových gastroenterologických fórach (UEGW, DDW, ECCO).
Slovenská gastroenterologická spoločnosť udržiavala osobný kontakt s týmito talentovanými a úspešnými lekármi a podľa aktuálnych možností ich pozývala na najvýznamnejšie kongresy a konferencie na Slovensku a v Čechách.
Pre Slovenskú gastroenterologickú spoločnosť je veľkým prínosom návrat niektorých z týchto osobností na Slovensko a ich ochota podeliť sa so svojimi cennými skúsenosťami v postgraduálnej edukácii a v klinickej praxi. Osobitne treba vyzdvihnúť medzinárodne etablovaných gastroenterológov (doc. MUDr. Zuzanu Zelinkovú, PhD. a doc. MUDr. Tibora Hlavatého, PhD.).
Slovenská gastroenterologická spoločnosť maximálne podporuje úzku kooperáciu a spoluprácu s Českou gastroenterologickou spoločnosťou. Zachovanie spoločných kongresov a endoskopických dní Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Českej gastrologickej spoločnosti v dvojročných intervaloch je prioritou pre výbory oboch spoločností.
Úspech posledne konaných 37. slovensko-českých endoskopických dní bol práve príkladom tejto excelentnej spolupráce. Osobný vklad doc. MUDr. Jana Martínka, Ph.D., AGAF, bol esenciálny pre úspech podujatia konaného v Trnave 28. a 29. mája 2015.
Spolupráca pracovných skupín Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Českej gastrologickej spoločnosti pre zápalové ochorenia čriev a ich pracovné konferencie konané striedavo v Slovenskej a Českej republike sú ďalším príkladom úzkej kooperácie odborných spoločností. Nastupujúca úspešná generácia slovenských a českých gastroenterológov a ich nadštandardné odborné a priateľské vzťahy sú veľkým prísľubom do ďalších rokov a zárukou rozvoja česko-slovenskej gastroenterológie.

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
Poliklinika Mýtna, Jurgos s. r. o.
Gastroenterologická ambulancia
Mýtna 5
811 07 Bratislava
Slovenská republika
ljurgos@gmail.com

 

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test