Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 169-171.

Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám u populace okresu Šumperk

Lucie Máchová Orcid.org  , Luděk Čížek Orcid.org  , Jiřina Koutná, František Beška, Jiří Lorenc, Vladimír Janout Orcid.org  

+ Pracoviště

SOUHRN

Máchová L, Čížek L, Koutná J, Beška F, Lorenc J, Janout V. Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám u populace okresu Šumperk

Cíl: Cílem studie bylo ověřit, zda v rozsáhlém souboru osob vyšetřovaných v průběhu preventivních onkologických prohlídek v okrese Šumperk představuje krevní skupina A zvýšené riziko karcinomu žaludku.

Metoda: U 340 osob s karcinomem žaludku a 33 676 zdravých kontrol bylo zjištěno rozložení krevních skupin. Bylo provedeno srovnání zastoupení jednotlivých krevních skupin u případů a kontrol a srovnání s rozložením krevních skupin v České republice.

Výsledky: Bylo zjištěno jen mírně zvýšené riziko vzniku karcinomu žaludku u osob s krevní skupinou A ve srovnání s kontrolami (odds ratio, OR = 1,12, 95% interval spolehlivosti CI 0,90–1,39) a s osobami s krevní skupinou 0 (relativní riziko, RR = 1,10, 95% CI 0,86–1,41).

Závěr: Krevní skupina A nepředstavuje významný rizikový faktor pro vznik karcinomu žaludku.

Klíčová slova: karcinom žaludku – krevní skupina A – rizikový faktor – odds ratio.

SUMMARY

Máchová L, Čížek L, Koutná J, Beška F, Lorenc J, Janout V. The incidence of stomach cancer in the relationship to blood groups among population of Šumperk district

Aim: To assess a possible higher risk of stomach cancer among population with blood type A, investigated during preventive oncologic check-ups.

Methods: Distribution of blood types was determined in 340 stomach cancer cases and 33676 controls. Proportion of individual blood type was compared in cases and controls as well as with proportion of blood groups in the population of the Czech Republic.

Results: Slight increase of stomach cancer risk was found in subjects with blood group A in comparison with controls (OR = 1.12, 95% CI 0.90–1.39) and subjects with blood group 0 (RR = 1.10, 95% CI 0.86–1.41).

Conclusions: Blood group A does not significantly increase the risk factor of stomach cancer.

Key words: stomach cancer – blood group A – risk factor – odds ratio.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test