Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

VÝSKYT A VÝVOJ KOSTNÍ CHOROBY U NEMOCNÝCH PO TRANSPLANTACI JATER PRO CHOLESTATICKÉ JATERNÍ CIRHÓZY

Petr Kasalický Orcid.org  , Věra Lánská Orcid.org  1, Julius Špičák Orcid.org  2, Pavel Trunečka3

+ Pracoviště

ÚVOD

Snížení kostní denzity je běžným nálezem u nemocných s pokročilou jaterní cirhózou, nemocní s cholestatickými cirhózami jsou považováni za skupinu zvláště disponovanou. Imunosupresivní léčba podávaná po transplantaci jater (LTx) může kostní chorobu dále zhoršit.

CÍLEM PRÁCE

Posouzení přítomnosti a stupně kostní choroby u nemocných po transplantaci jater provedenou pro cholestatickou jaterní cirhózu a její vývoj v potransplantačním období.

SOUBOR A METODIKA

V letech 1995–2004 jsme v našem centru provedli 35 LTx u nemocných s primární biliární cirhózou a 33 LTx pro primární sklerozující cholangitidu. Z uvedeného počtu příjemců bylo 27 mužů a 41 žen. Průměrný věk příjemce činil 51 let (16–64). Pacienti byli sledováni 6–114 měsíců (medián 53). V průběhu sledování zemřeli 4 příjemci, přežívání nemocných v 1 a v 5 letech činilo 97,1 % resp. 95,5 %.

Kostní denzita byla vyšetřována metodou DEXA (Dual Energy X-ray Absorptionmetry) před a po LTx v ročních intervalech. Určující byla oblast s nejtěžším postižením. Údaj o zlomeninách byl zjiš»ován monotematickým telefonickým dotazníkem.

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Přežívání bylo hodnoceno Kaplan-Meierovou metodou, výskyt a tíže kostní choroby byly hodnoceny c-testem a Wilcoxovým testem.

VÝSLEDKY

Zhodnoceno bylo celkem 115 DEXA vyšetření se vzájemně porovnatelnými výsledky. Údaje o zlomeninách byly k dispozici u 66 příjemců (97 %). V období před transplantací jsme zjistili přítomnost kostní choroby u 82 % nemocných (osteoporóza u 44 %, osteopenie u 38 %). 1 rok po LTx byla osteoporóza zjištěna u 49 %, osteopenie u 43 %, 3 roky po LTx osteoporóza u 21 %, osteopenie u 64 %.

Průměrná Z-score kostní denzity ve sledovaném souboru činila před LTx –1,2567, 1 rok po LTx –2,0116, 3 roky po transplantaci –1,4552 (p < 0,002).

V průběhu sledování došlo ke zlepšení kostní denzity u 31 nemocných, u 15 se stav zhoršil a u 2 příjemců jsme nezjistili žádný rozdíl mezi jednotlivými vyšetřeními. U 13 ze 66 dotázaných pacientů (18 %) byly zaznamenány fraktury v období po transplantaci.

ZÁVĚR

Kostní choroba je u nemocných před i po LTx pro cholestatická jaterní onemocnění vysoce prevalentní a klinicky významná. Kostní denzita během 1. roku po LTx klesá, v dalších letech však dochází k jejímu signifikantnímu nárůstu. Transplantace jater má pozitivní vliv na kostní chorobu u pacientů s cholestatickou jaterní cirhózou.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test