Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(2): 164–165.

Výjezdní zasedání výboru ČGS ČLS JEP v Českých Budějovicích

Kateřina Michnová1

+ Pracoviště


U příležitosti kongresu Budějovice gastroenterologické 2022 se 7. dubna v hostitelském městě uskutečnilo i další z výjezdních setkání výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP s regionálními specialisty i s představiteli orgánů státní správy a samosprávy.

„První z těchto setkání se konalo v Libereckém kraji, následoval Jihočeský, kam jsme se tedy letos vrátili, a dále kraje Jihomoravský, Plzeňský a Karlovarský. V Ústeckém kraji mělo setkání proběhnout na konci září 2020, ale z důvodu epidemiologické situace byla nakonec celá akce zrušena. Plánujeme, že budeme v těchto setkáních pokračovat a uskutečníme je i ve zbývajících částech republiky,“ uvedl na tiskové konferenci po výjezdním zasedání předseda ČGS ČLS JEP a přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické LF UP a FN Olomouc doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
Gastroenterologická péče v Jihočeském kraji

O pacienty s chorobami gastrointestinálního traktu pečují zdravotníci v sedmi nemocnicích holdingu Jihočeské nemocnice, a. s., a několik desítek ambulantních specialistů ve svých soukromých ordinacích.

„V Jihočeském kraji není fakultní nemocnice, rád bych tedy na tomto místě zdůraznil přístup vedení českobudějovické nemocnice ke gastroenterologické péči. Bez této podpory a pochopení by vysoká odborná úroveň byla těžko realizovatelná,“ uvedl doc. Urban a dále připomněl: „Ve zdejším kraji je i několik kvalitních gastroenterologických pracovišť v menších nemocnicích, kde se do našeho oboru v posledních pěti letech také hodně investovalo, a síť vysoce erudovaných soukromých ambulantních gastroenterologů. Jejich ordinace jsou důležité z pohledu poskytování základní gastroenterologické péče a také pro realizaci screeningu karcinomu tlustého střeva a konečníku.“

Spolupráce s českobudějovickou nemocnicí si cení i ambulantní gastroenteroložka MUDr. Radka Kobzová. „Na mysli mám nejen gastroenterologické oddělení, ale také další, bez nichž by se péče o naše pacienty neobešla, například centrum bio­logické léčby,“ doplnila MUDr. Kobzová, která však v kraji vnímá i jisté problémy. Přibližně před dvěma lety se například na Českokrumlovsku z personálních důvodů významně omezila gastroenterologická péče. Pacienti tak museli začít dojíždět do sousedních okresů, což samozřejmě není ideální – potřebují zpravidla pravidelnou péči, dojíždění je pro ně organizační i finanční zátěží, a navíc kapacita okolních pracovišť je už i tak naplněna na maximum.

V Jihočeském kraji jsou dnes dvě centra pro podávání bio­logické léčby pacientům se střevními záněty – v Českých Budějovicích a v Táboře. „Lze odhadnout, že v celém kraji žije kolem tří tisíc pacientů s IBD. Biologickou léčbu jich tedy potřebuje přibližně 500–600. Současná realita je kolem 250, tedy necelá polovina,“ říká primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. „Část pacientů z historických důvodů dojíždí za léčbou mimo Jihočeský kraj, nejčastěji do Prahy. Nicméně je jasné, že naši kapacitu bude nutno dále postupně navyšovat. Nebránil bych se ani rozšíření centrové péče v jižních Čechách o 1–2 nová pracoviště. Biologická léčba se dnes stala standardem, významně zvyšuje kvalitu života pacientů a ani její cena již není tak závratná, jako tomu bylo před 15–20 lety.“


Síť center digestivní endoskopie v ČR vznikne již letos

„Pro poskytování gastroenterologické péče v kraji je zásadní otevření nového endoskopického centra v Českých Budějovicích. Měli jsme možnost je navštívit, je opravdu krásné a účelně koncipované,“ připomíná doc. Urban, co se od minulého (v roce 2017) výjezdního zasedání výboru ČGS ČLS JEP na jihu Čech podařilo posunout kupředu.

Česká gastroenterologická společnost se již několik let angažuje v projektu vytvoření center digestivní endoskopie. Důvodem jejich vzniku jsou vyšší nároky na obor gastroenterologie a gastrointestinální endoskopie s ohledem na vývoj demografických ukazatelů (stárnutí populace) a zvyšování podílu polymorbidních a rizikových nemocných v populaci. Vliv má také dynamický rozvoj metod digestivní endoskopie, který je provázen vysokou finanční, materiálovou a personální náročností, jež vede k výraznějším regionálním rozdílům v dostupnosti tohoto typu péče.

„Projekt center digestivní endoskopie jsme vypracovali před třemi lety, od té doby usilujeme o jeho implementaci. Hlavním cílem je centralizace málo častých endoskopických výkonů na personálně a technologicky dobře vybavená pracoviště. Věřím, že jsme ve finále. Náš obor organizační změnu nutně potřebuje a tato změna bude navíc prospěšná také pro další obory – zejména onkologii a chirurgii,“ objasnil aktuální situaci doc. Urban s tím, že počítáno je s jedním centrem na spádovou oblast 300 000 osob.

S koncepcí center digestivní endoskopie byly seznámeny v roce 2020 i zdravotní pojišťovny. Schválení ně­kte­rých nových výkonů pro rok 2022 je již vázáno na jejich provádění právě v těchto centrech. „Centra budou muset splňovat jasně definované požadavky na dostatečné personální zajištění, přístrojové vybavení, spektrum a počty prováděných výkonů a budou pravidelně sledovat ukazatele kvality,“ doplnil informace II. místopředseda ČGS ČLS JEP prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

Vytvoření sítě center digestivní endoskopie je předpokládáno ještě v letošním roce – v současné době je celý projekt již na Ministerstvu zdravotnictví a čeká se na jeho zveřejnění formou vyhlášky. O tom, kolik endoskopických center bude konkrétně v Jihočeském kraji, nechce výbor České gastroenterologické společnosti do zveřejnění podmínek spekulovat.


Nový kód úhrady pro „myčky endoskopů“ bude od příštího roku

Výbor ČGS ČLS JEP se již několik let intenzivně podílí na jednáních o úhradách gastroenterologických výkonů z veřejného zdravotního pojištění, jejichž systém poněkud „zamrznul“ a je vnímán jako silně nedostatečný. Jednání na Ministerstvu zdravotnictví byla v průběhu pandemie odložena. Jaká je tedy současná situace?

„Problematika úhrad je komplexní. Kontinuálně pracujeme na zlepšování podmínek pro poskytování nákladné péče, zejména tzv. bio­logickými a inovativním léky. Pandemie ně­kte­ré projekty přibrzdila, ale naše jednání pokračují,“ uvedl doc. Urban. „Jedná se především o úhrady nákladné endoskopické péče, která v posledním desetiletí zaznamenala obrovský rozvoj. Pro nemocnice se již zlepšily úhrady v rámci DRG a objevila se řada výkonů nově hrazených na základě sazebníku výkonů. V oblasti základní endoskopie se zlepšila úhrada pracovištím, která používají kvalitní endoskopickou techniku.“

Doc. Urban rovněž připomněl, že pandemie covidu-19 s sebou přinesla i poznání, že zlepšit je třeba i situaci v oblasti dezinfekce endoskopů. „Po jednání s plátci péče a Ministerstvem zdravotnictví jsme vytvořili ekonomické podmínky, které umožní každému poskytovateli endoskopické péče využívat automatické dezinfektory, které zajišťují standardizovanou kvalitu očisty endoskopů. Příslušný kód začne platit v roce 2023, v letošním roce pracoviště modernizují příslušnou techniku.“Ing. Kateřina Michnová
šéfredaktorka Care Comm s. r. o.
katerina.michnova@carecomm.cz

s využitím podkladů PhDr. Martiny Pfeiferové a Mgr. Petry Hybnerové, MBA


Kreditovaný autodidaktický test