Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 450-457.

Vybrané gastrointestinálne choroby a nutrične poruchy asociované s osteoporózou

Igo Kajaba1, Adrián Krátky, Marica Krajčovičová-Kudláčková1, Katarína Fatrcová-Šramková2, Karol Bitter3, Girma Belay

+ Pracoviště

Souhrn

Autori referujú o problematike komorbidity vybraných gastrointestinálnych chorôb a asociovanej osteoporózy. Americká gastroenterologická asociácia uvádza, že základné gastrointestinálne ochorenia so vzájomným vz»ahom k osteoporóze sú zápalové črevné choroby, celiakia, laktózová intolerancia, pečeňové osteopatie, stavy po gastrektómii a posttransplantačné stavy. Je poukázané na progresívne imunologické pohµady v etiopatogenéze týchto chorôb a tiež v spojitosti s osteoporózou. Záverom sú zdôraznené komplexné preventívne a terapeutické postupy u sekundárnej osteoporózy vrátane kµúčovej úlohy výživy a optimálnej pohybovej aktivity.

Klíčová slova

celiakia, chronické ochorenie pečene, gastrektómia, laktózová intolerancia, osteoporóza, zápalové črevné ochorenie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test