Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(2): 70-74.

Vliv albuminemie na farmakokinetiku infliximabu u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Karin Malíčková Orcid.org  1,2, Martin Bortlík Orcid.org  1,3,4, Dana Ďuricová Orcid.org  1, Helena Brodská Orcid.org  , Naděžda Machková Orcid.org  1, Ivana Janatková Orcid.org  , Tomáš Zima Orcid.org  , Milan Lukáš Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Účel studie: Analýza sérových hladin infliximabu a albuminu v různých fázích léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD).

Metody: Vyšetřili jsme sérové hladiny infliximabu a albuminemii u 85 nemocných s IBD v průběhu biologické léčby infliximabem. Odběry byly provedeny v týdnech 2 a 14 těsně před podáním infuze infliximabu (tzv. trough levels).

Výsledky: V týdnu 2 byl infliximab v séru detekován u 34 (40 %) pacientů, v týdnu 14 u 44 (52 %) pacientů. Hladiny infliximabu v séru byly v týdnu 2 signifikantně nižší než v týdnu 14 (p = 0,0138). Rovněž sérové hladiny albuminu byly na počátku terapie v týdnu 2 signifikantně nižší než v průběhu udržovací léčby v týdnu 14 (p = 0, 0002). U nemocných s detekovatelným infliximabem v séru (koncentrace > 3 μg/ml) byla albuminemie signifikantně vyšší než u pacientů s nedetekovatelným sérovým infliximabem, a to bez ohledu na týden biologické léčby. Hladiny sérového infliximabu signifikantně korelovaly s albuminemii (r = 0,39, p < 0, 0001).

Závěry: V průběhu biologické terapie IBD stoupají hladiny infliximabu a rovněž dochází k nárůstu hodnot albuminemie. Potvrdili jsme významnou pozitivní korelaci sérových hladin infliximabu a albuminu, z čehož vyplývá teoretická možnost využít stanovení sérového albuminu k predikci vývoje farmakokinetiky infliximabu.

Klíčová slova

albumin, biologická terapie, idiopatické střevní záněty, infliximab

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test