Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(1): 28–34. doi:10.14735/amgh202028.

Účinnost a bezpečnost tofacitinibu u ulcerózní kolitidy v týdnu 8 – výsledky z klinické praxe

Martin Kolář, Martin Lukáš Orcid.org  , Karin Malíčková Orcid.org  , Ludmila. Procházková Orcid.org  , Martin Bortlík Orcid.org  , Dana Ďuricová Orcid.org  , Veronika Hrubá, Naděžda Machková Orcid.org  , Katarína Mitrová Orcid.org  , Martin Vašátko, Milan Lukáš Orcid.org  

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Tofacitinib je léčivo ze skupiny inhibitorů Janusovy kinázy v perorální formě, které je určeno pro léčbu ulcerózní kolitidy (UC – ulcerative colitis). Účinnost přípravku byla prokázána v registračních studiích, avšak data o účinnosti a bezpečnosti z klinické praxe jsou dosud zřídkavá. Cílem této práce bylo posoudit klinickou odpověď na 8týdenní indukční léčbu tofacitinibem u pacientů s UC. Metodika: Do hodnocení byli zařazeni konsekutivní pacienti, u kterých byla zahájena léčba tofacitinibem v dávce 2 × 10 mg denně. Aktivita onemocnění byla posuzována indexem aktivity Mayo vč. endoskopického subskóre na počátku léčby a v týdnu 8, spolu s hodnocením zánětlivých parametrů v podobě C-reaktivního proteinu (CRP) a fekálního kalprotektinu (FC – fecal calprotectin). Jako odpovídající na léčbu byli v týdnu 8 hodnoceni pacienti s celkovým indexem Mayo 0–5 spolu s endoskopickým subskóre 0–1. Při každé návštěvě byly hodnoceny nežádoucí účinky léčby. Výsledky: Hodnocení proběhlo u 24 pacientů (41,7 % muži, 58,3 % ženy) o průměrném stáří 35,3 ± 11,8 let. Průměrná doba trvání choroby byla 8,3 ± 5,2 let. Průměrný pacient souboru byl v minulosti léčen dvěma biologiky, nicméně 25 % bylo zcela naivních k biologické léčbě. V týdnu 0 byla souběžná léčba kortikoidy přítomna u 41,7 % pacientů, jiná imunosupresvní nebo biologická léčba podávána nebyla. Po 8 týdnech odpovědělo na léčbu 52,9 % pacientů. Celkové Mayo skóre pokleslo u respondérů z hodnoty 5,9 ± 3,5 na 1,1 ± 1,3 (p = 0,01), zatímco u nonrespondérů došlo k nesignifikantní změně z 8,0 ± 2,5 na 8,9 ± 2,1 (p = 0,86). Zlepšení endoskopického skóre z 2,0 ± 1,0 na 0,6 ± 0,7 (p = 0,02) u respondérů kontrastuje se zcela nezměněnou hodnotou u pacientů bez odpovědi (2,9). Významný pokles hodnoth CRP (6,7 ± 6,2 vs. 2,0 ± 2,2 mg/l; p = 0,04) a FC (1 195 ± 1 189 vs. 578 ± 654 μg/g; p = 0,05) byl zaznamenán rovněž pouze v kohortě s klinickou odpovědí. Všechny hodnocené parametry v týdnu 0 byly v obou kohortách srovnatelné, s výjimkou triacylglycerolů, jejichž vstupní hodnota byla u nonrespondérů vyšší. Léčba byla do 8 týdnů ukončena u 23,5 % pacientů, u všech z důvodu nedostatečné odpovědi. Byly zaznamenány dvě stížnosti na bolesti hlavy po zahájení léčby a po jednom výskytu cytomegalovirové kolitidy, klostridiové kolitidy a orální kandidózy. Závěr: Účinnost indukční fáze léčby tofacitinibem byla pozorována přibližně u poloviny pacinetů s UC. S ohledem na omezený vzorek pacientů a délku terapie nutno získat dlouhodobá data o účinnosti a bezpečnosti léku.

Klíčová slova

JAK inhibitory, tofacitinib citrát, ulcerózní kolitida

Celý článek je dostupný po přepnutí na anglickou verzi webové stránky (v pravém horním rohu).

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Sandborn WJ, Su C, Panes J. Tofacitinib as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2017; 377: 496–497.
2. Lair-Mehiri L, Stefanescu C, Vaysse T et al. Real-world evidence of tofacitinib effectiveness and safety in patients with refractory ulcerative colitis. Dig Liver Dis 2019.
3. Weisshof R, Aharoni Golan M, Sossenheimer PH et al. Real-World Experience with Tofacitinib in IBD at a Tertiary Center. Dig Dis Sci 2019; 64: 1945–1951.
4. Hanauer S, Panaccione R, Danese S et al. tofacitinib induction therapy reduces symptoms within 3 days for patients with ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17: 139–147.
5. Kotwani P, Terdiman J, Lewin S. Tofacitinib for rescue therapy in acute severe ulcerative colitis: a real-world experience. J Crohns Colitis 2020.
6. Berinstein JA, Steiner CA, Regal RE et al. Efficacy of induction therapy with high-intensity tofacitinib in 4 patients with acute severe ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17: 988–990.
7. Griller N, Cohen L. Rapid onset of tofacitinib induction therapy for the treatment of ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17: 1213.
8. Sandborn WJ, Panés J, D’Haens GR et al. Safety of tofacitinib for treatment of ulcerative colitis, based on 4.4 years of data from Global  Clinical Trials. Clin Gastroenterol Hepatol 2019; 17: 1541–1550.
9. Wollenhaupt J, Lee EB, Curtis JR et al. Safety and efficacy of tofacitinib for up to 9.5 years in the treatment of rheumatoid arthritis: final results of a global, open-label, long-term extension study. Arthritis Res Ther 2019; 21: 89.

Kreditovaný autodidaktický test