Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(2): 139-145.

Transplantace jater pro hepatocelulární karcinom, dlouhodobé přežití a faktory ovlivňující rekurenci tumoru (zkušenosti jednoho centra)

Renáta Šenkeříková Orcid.org  1, Soňa Fraňková Orcid.org  2, Jan Šperl Orcid.org  2, Martin Oliverius3, Jiří Froněk Orcid.org  4, Eva Kieslichová, Helena Filipová Orcid.org  5, Dana Kautznerová Orcid.org  6, Eva Honsová Orcid.org  7, Pavel Trunečka8, Julius Špičák Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod a cíle: Transplantace jater (OLT) pro hepatocelulární karcinom (HCC) v cirhotických játrech je ideální léčebnou metodou, která odstraňuje tumor i cirhotická játra s dalším maligním potenciálem. Významné zlepšení přežití přináší transplantační léčba zejména pacientům s malým tumorem a s nízkým rizikem rekurence po OLT. Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit přežití pacientů, kteří v našem centru podstoupili OLT pro HCC a identifikovat rizikové faktory podporující rekurenci tumoru po OLT. Soubor pacientů: Do studie bylo zařazeno 81 dospělých pacientů transplantovaných v našem centru pro HCC (skupina HCC). Všichni splnili tzv. extendovaná indikační kritéria (HCC < 6,5 cm) a 61/81 i tzv. Milánská kritéria (HCC < 5 cm). Kontrolní skupinu tvořilo 606 pacientů, kteří ve stejném období podstoupili OLT pro jaterní cirhózu bez tumoru (skupina Ci). Výsledky: Celkové jedno-, tří- a pětileté přežití bylo u pacientů s HCC horší ve srovnání sCi skupinou (HCC 77 %, 70% a 66 % vs Ci 93 %, 90 % a 87 %; p < 0,001). Dlouhodobé přežití našich HCC pacientů bylo srovnatelné se zahraničními centry zařazenými do tzv. Metroticket Group (přežití pět let 71,2 % a 10 let 58,4 % při splnění extendovaných indikačních kritérií). K rekurenci HCC po OLT došlo u 13/81 pacientů (16 %). Medián doby mezi OLT a rekurenci byl 182 dnů (101-2 322). Závěr: Vyšší hodnota AFP před OLT, velikost největšího ložiska a přítomnost angioinvaze byly nezávislými prediktivními faktory rekurence. Pro další zlepšení výsledků je zásadní pravidelný screening rizikových skupin cirhotiků detekující malé tumory a jejich časné odeslání k OLT.

Klíčová slova

cirhóza, hepatocelulární karcinom, přežití, rekurence, transplantace jater

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test