Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

Transanálna ERUS - naďalej zlatý štandard v stanovení stagingu karcinómu konečníka : XXX. kongres Slovenskej a Českej gastroenterologickej spoločnosti, XXVIII. slovenské a české endoskopické dni, XXXIII. hepatologické dni, Bratislava, 16.-18. jún 2005 [ab

Michal Konečný1, Milan Labuda, Boris Pekárek, Boris Pekárek, Božena Pekárková2, Božena Pekárková2, Juraj Hromec, Juraj Hromec, Ľubomír Jurgoš3, Ľubomír Jurgoš3

+ Pracoviště

Staging karcinómu konečníka má rozhodujúci význam pre terapiu a prognózu ochorenia. Najčastejšie využívané diagnostické metódy k určeniu predoperačného stagingu karcinómu konečníka sú: CT, MR, resp. EMR a endoskopická rektálna andosonografia (ERUS).

Transanálna ERUS je bezpečnou, opakovateµnou a ak nerátame vstupnú investíciu aj ekonomicky výhodnou vyšetrovacou metódou. Presnos» ERUS pri hodnotení hĺbky penetrácie tumoru cez jednotlivé vrstvy črevnej steny kolíše od 75 do 93 % a závisí od »learning curve«. Jej senzitivita, špecificita a presnos» pri stanovovaní infiltrácie lymfatických uzlín je však o niečo menšia ako poskytuje EMR.

EMR je presnejšou metódou aj pri hodnotení invázie tumoru do okolitých orgánov. Predoperačná ERUS je conditio sine qua non pred lokálnou excíziou karcinómu konečníka.

Autori zaviedli ERUS do klinickej praxe ako prví na Slovensku v roku 1989. ERUS považujú za zlatý štandard zhodnotenia predoperačného stagingu karcinómu konečníka a to aj napriek zavedeniu iných zobrazovacích metód akou je napr. MR s endorektálnou cievkou. ERUS naďalej zostáva najdostupnejšou a ekonomicky najvýhodnejšou metódou predoperačného stagingu karcinómu konečníka. Schopnos» ERUS rozlišova» stupeň infiltrácie steny konečníka nádorom umožňuje selekciu nádorov vhodných pre lokálnu excíziu, veµkú resekčnú chirurgiu alebo neoadjuvantnú chemoradiáciu.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test