Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(6): 519–521. doi: 10.48095/ccgh2022519.

Titanlax – profil zdravotnického prostředku

Vilma Vranová1

+ Pracoviště

Souhrn

Zácpa patří k velice častým onemocněním, obvykle řešeným samoléčbou. Na trhu je značné množství léčiv i zdravotnických prostředků s rozličným složením a mechanizmy účinku, přičemž ne všechny jsou vhodné k dlouhodobému užívání. Složení zdravotnického prostředku Titanlax (makrogol [PEG], psyllium, simetikon) reflektuje postoje Společnosti všeobecného lékařství vyjádřené v Doporučených postupech a kombinuje dietní opatření a účinné látky první volby, tj. psyllium, PEG a simetikon, a je vhodný k dlouhodobému užívání.

Klíčová slova

obstipace, IBS, makrogol, psyllium, simetikon


Úvod

Syndrom dráždivého tračníku (IBS) patří mezi nejčastější funkční střevní poruchy, je to heterogenní skupina poruch funkce trávicího traktu s různou patogenezí, proměnlivým klinickým obrazem a často obtížnou dia­gnostikou a léčbou.

Římská kritéria IV klasifikují dráždivý tračník na tyto subtypy:
- dráždivý tračník s převažujícím průjmem (IBS-D);
- dráždivý tračník s převažující zácpou (IBS-C);
- dráždivý tračník s nepravidelnou defekací – se střídáním průjmů a zácpy (IBS-M);
- neklasifikovaný dráždivý tračník (IBS-U).

Dle Doporučeného dia­gnostického a terapeutického postupu pro všeobecné praktické lékaře [1] jsou základem terapie dráždivého tračníku s převažující zácpou režimová a dietní opatření, významnou roli zde zastává vláknina. Zatímco rozpustná vláknina (především psyllium) symptomy onemocnění zlepšuje a je doporučena v dávce 10–25 g/den, nerozpustná vláknina (např. celulóza) může obtíže významně zhoršit [1]. Rozpustná vláknina působí, mimo jiné, jako objemové laxativum, její účinek je shodný s fyziologickými mechanizmy regulace vyprazdňování. Z osmotických laxativ je nejvhodnější podání polyetylenglykolu (PEG) v dávce 10–20 g/den. Jde o nevstřebatelnou a nemetabolizovatelnou polymerní sloučeninu se schopností vázat vodu. Jiná osmotická laxativa, např. laktulóza, která působí jako substrát pro střevní bakterie a zvyšuje produkci plynů, může sym­p­­- ­tomy dráždivého tračníku (meteorizmus, bolesti) zhoršovat, a proto nejsou doporučována [1–3].

Evakuaci střevních plynů při meteorizmu usnadňují nevstřebatelná deflatulencia (simetikon, dimetikon), která snižují povrchové napětí bublin [4].

Jeden sáček zdravotnického prostředku Titanlax obsahuje 5 g makrogolu 3350, 3 g psyllia a 100 mg simetikonu. Při dodržování doporučeného dávkování dva sáčky denně to pokrývá doporučená množství jak PEG, tak rozpustné vlákniny. Přípravek neobsahuje laktózu, fruktózu ani jiná fermentovatelná sladidla, nehrozí tu tedy zvýšení tvorby plynu touto cestou.


Indikace

Léčba chronické nebo akutní zácpy nebo zácpy související se syndromem dráždivého tračníku.


Dávkování

Dospělí a děti nad 12 let: dva sáčky denně. Použití u dětí je vhodné konzultovat s lékařem. Děti ve věku 6–12 let: jeden sáček denně.


Způsob podání

Obsah sáčku je třeba vysypat do sklenice, doplnit příslušný objem vody, rozmíchat a ihned vypít. Přípravek je vhodné užívat mezi jídly a zapít dostatečným množstvím vody. U dospělých je doporučeno vypít alespoň 2 l tekutin denně. U dětí a dospívajících je doporučeno vypít alespoň 1–1,5 l denně.

Vzhledem k mechanizmu účinku je třeba dodržovat časový odstup od současné užívané medikace.


Zařazení do současné palety léčiv

Drtivá většina léčiv určených k terapii zácpy je jednosložková, kombinovaná léčiva obsahující makrogol jsou vesměs indikována k vyprázdnění střev před jakoukoli klinickou procedurou, která to vyžaduje. Jde o léčiva Clensia (simetikon, chlorid draselný, chlorid sodný, dihy­- drát natrium-citrátu, síran sodný, makrogol 4000, kyselina citronová); Moviprep, Plenvu (kyselina askorbová, chlorid draselný, natrium-askorbát, chlorid sodný, síran sodný, makrogol 3350); Vistaprep (chlorid draselný, chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, makrogol 3350). Složení zdravotnického prostředku Titanlax (makrogol, psyllium, simetikon) reflektuje postoje Společnosti všeobecného lékařství vyjádřené v Doporučených postupech [1], de facto kombinuje dietní opatření a účinné látky první volby, tj. psyllium, PEG a simetikon, vzhledem k přiměřeně nižším dávkám jednotlivých účinných látek je vhodný k dlouhodobému užívání.


Mechanizmus účinku

Osmotická laxativa

Polyetylenglykol – synonyma makrogol, PEG – je polymerní sloučenina, na lineární řetězec PEG se vážou vodíkovými vazbami molekuly vody. PEG je v terapii IBS-C a IBS-M účinnější než laktulóza jak u dětí [5], tak dospělých pacientů [6]. PEG se ve střevě na rozdíl od laktulózy neabsorbuje a nemetabolizuje, nezvyšuje tvorbu plynu ve střevě, má dobrý bezpečnostní profil, a proto patří k laxativům první volby. Studie potvrdily jeho bezpečnost i při dlouhodobém užívání [7].


Objemová laxativa

Jak již bylo řečeno výše, v terapii zácpy hraje důležitou roli vláknina. Pro léčbu různých příznaků onemocnění je důležité znát druhy vlákniny a jejich fyzikální vlastnosti. Vláknina je v běžné literatuře dělena na rozpustnou a nerozpustnou, pro vhodný výběr přípravku musíme ještě rozlišovat, zda je vláknina fermentována mikrobio­mem, nebo zda prochází zažívacím traktem nezměněná. Nerozpustná vláknina (celulóza, ně­kte­ré hemicelulózy, lignin) je hlavně součástí obalových vrstev obilovin. Mechanickým drážděním sliznice tlustého střeva se zvyšuje sekrece vody a hlenu. Pro terapii IBS není vhodná, naopak může zhoršovat průběh onemocnění.

Rozpustná vláknina je reprezentována pektinem, inulinem nebo např. psylliem. Účinek rozpustné vlákniny závisí na tom, do jaké míry je fermentovatelná střevním mikrobio­mem. Pokud fermentovatelná je, jako např. pektin nebo inulin, má i prebio­tický efekt. Tento typ vlákniny není pro terapii zácpy vhodný. Pokud fermentovatelná není, popř. je fermentována pouze částečně, jako např. psyllium (získané ze semen jitrocelu vejčitého), pak v tlustém střevě váže vodu a zajišťuje objemnou a měkkou stolici, je proto vhodná jako objemové laxativum [8,9].


Deflatulencia

Simetikon je inertní substance bez farmakologické aktivity, která fyzikálním mechanizmem snižuje tvorbu plynu a usnadňuje jeho evakuaci z trávicího traktu. Vedle toho vytváří simetikon po požití na sliznici trávicího traktu silikonový ochranný film [4].

Všechny výše zmíněné účinné látky působí pouze v lumen střeva, nevstřebávají se a nemají celkový účinek. Dávkování se proto nemusí upravovat při onemocnění ledvin, jater apod.


Kontraindikace

Kontraindikací použití zdravotnického prostředku Titanlax je střevní obstrukce nebo stenóza, perforace střev a zánětlivé onemocnění střev (například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida).


Nežádoucí účinky

Při doporučeném dávkování se nežádoucí účinky vyskytují jen zřídka. Mohou se objevit gastrointestinální poruchy, jako je průjem (zejména na začátku léčby), bolesti břicha, kručení v břiše a nevolnost. Vzácně se může objevit alergická reakce (vyrážka a kopřivka) na kteroukoli složku tohoto přípravku.


Lékové interakce

Při současném užití přípravku Titanlax s jinými léčivými přípravky může být ovlivněna jejich bio­logická dostupnost. Doporučuje se minimálně dvouhodinový časový odstup od jakékoli perorální medikace.


Těhotenství a kojení – bezpečnost, možnost podání

Nejsou k dispozici žádné studie o použití přípravku během těhotenství a kojení.


Závěr

Zdravotnický prostředek Titanlax je určen k léčbě zácpy, je vhodný i pro terapii dráždivého tračníku s převažující zácpou (IBS-C) a dráždivého tračníku se střídáním průjmů a zácpy (IBS-M). Složení zdravotnického prostředku Titanlax (makrogol, psyllium, simetikon) de facto kombinuje dietní opatření a účinné látky první volby. Studie potvrdily bezpečnost jednotlivých složek i při dlouhodobém užívání.

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
Ústav aplikované farmacie
Farmaceutická fakulta MU
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno
vranovav@pharm.muni.cz

Článek vznikl s podporou společnosti PharmaSwiss Česká republika.


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Seifert B, Tachecí I, Bureš J et al. Dráždivý tračník. Novelizace 2019. Doporučený dia­gnostický a terapeutický postup pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha. 2019 [online]. Dostupné z: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Drazdivy-tracnik.pdf.
2. Dynamed American Society of Health System Pharmacists I. Dynamed. Record No. 113627, Irritable bowel syndrome (IBS). Ipswich (MA): EBSCO Information Services 1995–2017; 2017.
3. NICE. Irritable bowel syndrome in adults: dia­gnosis and management. NICE 2017: 1–22.
4. Juřica J, Kroupa R. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Prakt Lékáren 2017; 13(2): 52–59. doi: 10.36290/lek.2017.005.
5. Jarzebicka D, Sieczkowska-Golub J, Kierkus J et al. PEG 3350 Versus Lactulose for Treatment of Functional Constipation in Children: Randomized Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019; 68(3): 318–324. doi: 10.1097/MPG.0000000000002192.
6. Attar A, Lémann M, Ferguson A et al. Comparison of a low dose polyethylene glycol elec­trolyte solution with lactulose for treatment of chronic constipation. Gut 1999; 44(2): 226–230. doi: 10.1136/gut.44.2.226.
7. McGraw T. Safety of polyethylene glycol 3350 solution in chronic constipation: randomized, placebo-controlled trial. Clin Exp Gastroenterol 2016; 9: 173–180. doi: 10.2147/CEG.S111693.
8. Yang J, Wang HP, Zhou L et al. Effect of dietary fiber on constipation: a meta analysis. World J Gastroenterol 2012; 18(48): 7378–7383. doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7378.
9. El-Salhy M, Ystad SO, Mazzawi T et al. Dietary fiber in irritable bowel syndrome (Review). Int J Mol Med 2017; 40(3): 607–613. doi: 10.3892/ijmm.2017.3072.

Kreditovaný autodidaktický test