Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(6): 525–526.

Terapeutická endosonografie Jablonec nad Nisou 2022

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ PracovištěVe středu 23. listopadu 2022 se konal již 14. ročník tradičního jabloneckého workshopu. Jak zavzpomínal nad vystavenými fotografiemi z minulých ročníků jeho organizátor Vladimír Nosek, první ročník se uskutečnil již v roce 2006 a tehdy se ještě věnoval celé šířce endoskopie. Postupně se z něho však stal workshop věnovaný tématu, ve kterém jablonecká endoskopie vyniká nejvíce – endosonografii. A v letošním roce to byla především endosonografie terapeutická.

Do Jablonce přijela jen celkem malá skupina vesměs zkušených endosonografistů z celé České republiky. Tento koncept je méně obvyklý, ale o to hodnotnější, a umožňuje neformální a těsnou výměnu zkušeností mezi kolegy se společným zájmem. Přivítal je celkem mrazivý Jablonec se zbytky sněhu na ulicích a s krásnými bílými kopci na obzoru. A mráz, tentokrát běhající po zádech, zůstal v ně­kte­rých okamžicích i na endoskopických sálech.

Lektoři Vladimír Nosek, Jiřina Pintová a Robert Procházka připravili celkem osm pankreatobiliárních výkonů. Asistovali jim k tomu radiologové pod vedením Jaromíra Frydrycha a sehraný anesteziologický tým. A především skvělé jablonecké sestřičky. Trojice sester na skiaskopickém sále, Renata, Lucie a Kateřina, dodávala klid a jistotu a byla polovinou úspěchu provedených výkonů.

Na skiaskopickém sále začal program Petr Volšanský EUS-navigovanou choledochoduodenoanastomózou u pacienta s inoperabilním karcinomem pankreatu, obstrukčním ikterem a nepřístupnou papilou. Jiřina Pintová dilatovala hepatikojejunoanastomózu cestou dříve založené endoskopické duodenojejunoanastomózy. Ondřej Urban provedl vzácnou duodenojejunoanastomózu k získání přístupu k hepatikolitiáze nad hepatikojejunoanastomózou. Tomáš Hucl provedl EUS-navigovanou gas­troenteroanastomózu u pacienta s obstrukcí duodena při chronické kalcifikující pankreatitidě. Vladimír Nosek začal kombinovaným výkonem u pacienta po pravostranné hepatektomii pro cholangiocelulární karcinom a po hepatikogastroanastomóze pro pooperační leak a stenózu hepatiku. Nejprve provedl cestou ERCP vnitřní drenáž stenózy hepatiku a biliárního leaku, aby pak následně mohl odstranit již nepotřebnou hepatikogastroanastomózu. Ve druhém výkonu u pacienta se symptomatickou stenózou pankreatických vývodů a pankreatikolitiázou ustoupil od EUS-navigované pankreatikogastroanastomózy pro nevhodné anatomické poměry, ale pohotově ji nahradil vnitřní drenáží obou vývodů, Santorinu i Wirsungu, metalickými stenty.

Na endosonografickém sále provedl Robert Procházka dva velmi edukativní výkony. V prvním se jednalo o pacienta s cystickým ložiskem pankreatu nejasné etiologie a v druhém o pacienta s anamnézou autoimunitní pankreatitidy a s nově vzniklým ložiskem v kaudě pankreatu. Vyšetření aspirátu a materiálu získaného bio­psií stěny cysty kleštěmi prokázalo u prvního pacienta pseudocystu, v druhém případě provedená bio­psie ložiska svědčila pro recidivu autoimunitní pankreatitidy.

Klasické endoskopické workshopy probíhají jako televizní přenos živě prováděných výkonů k účastníkům do auditoria. V Jablonci je tomu jinak. Malý počet hostů umožňuje setkání přímo na endoskopickém sále. Výkony jsou prováděny expertem za obousměrné komunikace s hosty a pod těsnou kontrolou kapitána Noska. Pacientům se tak dostane to nejlepší. To, na čem se na místě shodne celý zasvěcený tým.

Nedílnou součástí terapeutické endosonografie je řešení vzniklých komplikací. V řadě případů se jedná o problémy, kterým se prakticky nelze vyhnout, ale umožňují ještě taková řešení, která skutečným komplikacím zabrání. Tyto situace jsou na workshopu nejhodnotnější. I v letošním workshopu nastaly, byly skvěle vyřešeny a mnoho nás naučily. Viděli jsme, jak bravurně vyřešit malpozici apozičního stentu nebo selhání jeho rozvinutí, či jsme byli svědky uvážlivého rozhodnutí o neprovedení naplánovaného výkonu, pokud to anatomické poměry optimálně nedovolují.

Dovoluji si za účastníky workshopu poděkovat za napínavý den, ve kterém jsme se mnoho naučili. Také chci poblahopřát místnímu týmu k výjimečně kvalitně připravené akci s výborným výběrem pacientů, skvělou organizací, úžasnou atmosférou a vysokou odbornou a edukační hodnotou.

Těšíme se na příště

Tomáš Hucl
tohu@ikem.cz


Kreditovaný autodidaktický test