Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(5): 4-9.

Starostlivosť o pacientov s akútnou pankreatitídou v Slovenskej republike - prieskum

Martin Huťan Orcid.org  , Juraj Payer Orcid.org  1, Martin Huťan Jr.

+ Pracoviště

Souhrn

Ciel: Cieľom práce bolo zisti» úroveň starostlivosti o pacientov s akútnou pankreatitídou na chirurgických pracoviskách v Slovenskej republike a porovna» výsledky s paneurópskou štúdiou.

Metóda: Rozposlalo sa 57 dotazníkov na chirurgické pracoviská, z ktorých sa obdržalo 34 vyplnených, čo činilo návratnos» 59,65 %.

Výsledky: Najčastejším počtom ošetrených s AP bolo rozpätie 51-60 pacientov za rok - 20,59 % pracovísk, ktoré sa zúčastnili na prieskume. Ako stratifikačný systém sa najčastejšie využíval CRP (C-reaktívny protein) v 85,29 %, nasledovaný klinickým hodnotením stavu v 79,41 %. Antibiotickú profylaxiu využívalo len 41,18 % pracovísk a prvotné CT vyšetrenie indikovalo iba 29,41 % pracovísk. Nelepšenie klinického stavu bolo indikáciou na opakované CT vyšetrenie v 100 %. FNA ("fine needle aspiration") na dôkaz infekcie pankreatickej nekrózy robilo len 11,76 % pracovísk v SR. Chirurgická intervencia bola najčastejšie (v 76,47 %) indikovaná u pacientov s orgánovou dysfunkciou a sepsou, pričom v 38,24 % je optimálna doba operačného výkonu medzi 15.-21. dňom od nástupu ochorenia. Pankreatický absces by až 44, 12 % opýtaných riešilo chirurgickou evakuáciou a následným uzavretým systémom drenáže, pankreatickú nekrózu by identicky riešilo 50 % zúčastnených kliník a oddelení.

Klíčová slova

akútna pankreatitída, dotazníkový prieskum, operačná liečba, staging ochorenia, timing operácie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test