Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(5): 464.

Správná odpověď na předchozí kvíz Buried karcinom

Peter Slodička1

+ Pracoviště

Jako buried karcinom označujeme neoplazii vznikající v ložisku intestinální metaplazie překryté skvamózním epitelem.

Barrettův jícen (BJ) je komplikací refluxní choroby jícnu, kdy je skvamózní epitel v makroskopicky patrném segmentu o délce minimálně 1 cm nahrazen epitelem s histologicky potvrzenou intestinální metaplazií. BJ je jediným známým prekurzorem adenokarcinomu jícnu, který v něm vzniká postupně přes stadia lehké a těžké dysplazie.

Endoskopické ablativní terapie využívají tepelnou nebo fotochemickou energii k odstranění metaplastického epitelu, který je následně, při současné protisekreční léčbě, nahrazen neo­­- s­kvamózním epitelem. Neoskvamózní epitel nevykazuje genetické abnormality spojené s rizikem adenokarcinomu. Tím je přerušen proces kancerogeneze na úrovni prekancerózy. Jedná se zejména o metody radiofrekvenční ablace (RFA), fotodynamické terapie, kryoablace a hybridní argonové plazmakoagulace.

V naší kazuistice jsme jako terapeutickou metodu zvolili RFA. Indikací k provedení RFA jsou pacienti s BJ a potvrzenou low-grade dysplazií (LGD), pacienti s BJ a potvrzenou high-grade dysplazií (HGD), pacienti po endoskopické resekci nebo disekci karcinomu (nebo viditelné léze s HGD) k eradikaci zbytkové metaplastické sliznice BJ, není-li indikováno chirurgické řešení, a nakonec pacienti s dlaždicobuněčnou LGD a HGD, není-li indikována endoskopické resekce nebo endoskopická submukózní disekce [1].

Krajčiová et al (2019) ve své retrospektivní studii o výsledcích léčby BJ v České republice analyzovali prospektivně shromážděná data z české národní databáze. Zhodnotili, že RFA je vysoce účinná metoda při dosažení remise u pacientů s neoplaziemi souvisejícími s BJ. Významná část pacientů ale nedosáhla úplné remise intestinální metaplazie nebo měla rekurenci metaplazie i přes makroskopicky chybějící BJ. Opakování neoplazie bylo ojedinělé, ale nebylo zanedbatelné [2].

V průběhu hojení po ablačních metodách (ale rovněž spontánně) může dojít k překrytí („pohřbení“) ložisek intestinální metaplazie dlaždicovým epitelem. Tato ložiska jsou obtížně dia­gnostikovatelná a jsou potenciálním fokusem vzniku adenokarcinomu. Zatímco skutečná incidence pohřbeného BJ zůstává neobjasněna, literatura dosud uvádí méně než 20 případů subskvamózní neoplazie po úspěšné RFA BJ [3].

Prezentovaný případ upozorňuje na tuto komplikaci endoskopické terapie BJ a zdůrazňuje nezbytnost endoskopické dispensarizace nemocných po RFA BJ, včetně protokolárních bio­psií. Nemocný je plánován k chirurgické léčbě.

Dodatek k obr. 5 ke kvízu GH4/2021 (histologické zobrazení preparátu po EMR): resekát stěny jícnu se strukturami adenokarcinomu. Sliznice je rozšířená, je patrná infiltrace karcinomu mezi vlákna hladké svaloviny – pravděpodobně se jedná o duplikaci lamina muscularis mucosae.


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Martínek J, Falt P, Gregar J et al. Standardy České gastroenterologické společnosti – endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neopláziemi jícnu. Gastroenterol Hepatol 2013; 67(6): 479–487.
2. Krajciova J, Janicko M, Falt P et al. Radiofreqency ablation in patients with Barrett’s esophagus related neoplasia – long-term outcomes of the Czech national RFA database. J Gastrointest Liv Dis 2019; 28(1): 149–155.
3. Castela J, Serrano M, Mão de Ferro S et al. Buried Barrett’s Esophagus with High-Grade Dysplasia after Radiofrequency Ablation. Clin Endosc 2019; 52(3): 269–272. doi: 10.5946/ce.2018.124.

Kreditovaný autodidaktický test