Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(6): 477-481.

Spontánny intramurálny hematóm tenkého čreva ako komplikácia antikoagulačnej liečby

Branislav Kunčak Orcid.org  1, Igor Páv Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Spontánny intramurálny hematóm tenkého čreva je vzácnou komplikáciou perorálnej antikoagulačnej liečby. Počítačová tomografia (CT) je diagnostickou metódou voµby, ktorá umožňuje včasné a presné rozpoznanie tohto stavu. Nerozpoznaný intramurálny hematóm tenkého čreva vedie často k zbytočnej chirurgickej intervencii, pretože väčšina hematómov sa resorbuje pri konzervatívnej liečbe spontánne. Autori referujú o dvoch prípadoch spontánneho intramurálneho hematómu tenkého čreva, ktorý vznikol ako komplikácia perorálnej antikoagulačnej liečby. U prvého pacienta vznikol hematóm v duodene. Endoskopické vyšetrenie a CT viedli k rýchlemu rozpoznaniu krvácania. Konzervatívna liečba bola efektívna. Hematóm u druhého pacienta vznikol v jejune a nebol jednoznačne rozpoznaný pri CT. Diagnóza bola stanovená až pri laparotómii. Resekcia postihnutého segmentu čreva nebola nutná. U pacientov liečených antikoagulanciami je pre rozpoznanie intramurálneho hematómu tenkého čreva zásadnou vysoká miera podozrenia na uvedenú komplikáciu antikoagulačnej liečby.

Klíčová slova

anticoagulancia, duodenum, hematóm, hemoragie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test