Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(3): 126-132.

Sérové hodnoty hyaluronové kyseliny souvisejí se stupněm jaternífibrózy i portální hypertenzí

Karel Dvořák Orcid.org  1, Radan Brůha Orcid.org  2, Tomáš Zima Orcid.org  , Květa Pelinková Orcid.org  , Petr Urbánek Orcid.org  3, Martin Leníček Orcid.org  , Iva Subhanová Orcid.org  , Tomislav Švestka Orcid.org  , Libor Vítek Orcid.org  , Jaromír Petrtýl2

+ Pracoviště

Souhrn

Jaterní biopsie je zlatým standardem při hodnocení jaterního postižení. Mimo samotnou diagnostiku jaterních chorob bývá cílem jaterní biopsie posoudit zánětlivou aktivitu a stupeň fibrotizace. V poslední době jsou vyvíjeny snahy nahradit jaterní biopsii neinvazivními postupy. Se stupněm jaterní fibrózy souvisí některé sérové hladiny látek produkovaných v procesu fibrotizace, například kyseliny hyaluronové (HA), která je i součástí diagnostického indexu Hepascore. Sérové koncentrace HA korelují se stupněm jaterní fibrózy u pacientů s chronickou HCV infekcí, méně informací je o jejím diagnostickém významu u jiných jaterních chorob. Cílem naší práce bylo posoudit diagnostickou hodnotu sérových koncentrací HA a indexu Hepascore pro určení stupně jaterní fibrózy či výše portální hypertenze u pacientů s různou etiologií jaterního poškození. Sérová koncentrace HA a index Hepascore byly stanoveny u 86 pacientů (59 mužů) průměrného věku 49,6 ± 14,7 let, kterým byla provedena jaterní biopsie v rámci vyšetření jaterního postižení. 15 pacientů mělo NASH, 31 etylickou, 31 HCV a 9 pacientů mělo jinou etiologii jaterního poškození. U 35 pacientů bylo provedeno katetrizační měření portální hypertenze (HVPG). Statistické zhodnocení bylo provedeno pomocí testu ANOVAa korelačními analýzami. Stupeň jaternífibrózy byl hodnocen klasifikací METAVIR. Stupeň fibrózy F0-F1 mělo 19 pacientů, F2-F3 20 pacientů a u 47 pacientů byl popsán stupeň F4. Sérové koncentrace HA u pacientů s různým stupněm fibrózy byly (u.g/1; medián, IQ range) F0: 22,4 (13,3-47,3); Fl: 20,1 (14,8-26,3); F2: 32,7 (27,1-45,2); F3:59,9 (48,1-69,1); F4:188,7 (139,6-449,7). Statisticky významný rozdíl hodnot HA i Hepascore byl nalezen mezi skupinou F4 a všemi ostatními skupinami (p < 0,05). Hodnoty Hepascore významně korelovaly s výší portální hypertenze u F4. Sérové hodnoty bilirubinu, GGT ani ALT se stupněm fibrózy nekorelovaly. Byly prokázány významné rozdíly sérových koncentrací kyseliny hyaluronové i hodnot Hepascore mezi pacienty s různým stupněm jaterní fibrózy. Hladiny HA i Hepascore navíc těsně korelovaly sestupném portální hypertenze. Vyšetření HA a Hepascore by tak mohlo odhalit přítomnost pokročilé jaterní fibrózy bez nutnosti provedení jaterní biopsie.

Klíčová slova

Hepascore, cirhóza, hyaluronová kyselina, jaterní fibróza, neinvazivní parametry fibrózy, portální hypertenze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test