Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 66.

Profesor Ryska zemřel, jeho odkaz zůstává+ PracovištěLékařskou a vědeckou komunitu zastihla 12. prosince 2022 smutná zpráva. Zemřel vynikající chirurg, pedagog, vědec a kolega profesor Miroslav Ryska, dlouholetý přednosta Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ÚVN, emeritní předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP a dalších českých i mezinárodních společností, zakladatel a předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, šéfredaktor Rozhledů v chirurgii a člen redakčních rad odborných časopisů v tuzemsku i zahraničí.

Celý profesní život zasvětil chirurgii, výzkumu a zavádění moderních a inovativních postupů. Specializoval se na onkochirurgii, zejména se zaměřil na chirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní.

Dráhu chirurga zahájil po vystudování fakulty všeobecného lékařství v roce 1978 na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako interní aspirant. Zde nabíral cenné zkušenosti. Postupně složil první i druhou atestaci z chirurgie, od roku 1984 do roku 1992 pracoval na klinice jako asistent. Odborně se dále profiloval při studijním pobytu na chirurgické klinice ve švédském Uppsale, posléze absolvoval postgraduální studijní pobyt v Ham­mersmith Hospital v Londýně. V roce 1992 habilitoval z chirurgie a působil jako docent na Chirurgické klinice FN Královské Vinohrady. V roce 1994 přesídlil do Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde uváděl v život program transplantace jater a o čtyři roky později založil Kliniku transplantační chirurgie. Od roku 2004 působil v ÚVN. Zprvu jako primář chirurgického oddělení, posléze se stal přednostou Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN, na jejímž vzniku se významně podílel. V letech 2007–2008 vedl v pozici vedoucího lékaře čtyři měsíce 7. polní nemocnici v misi v Kábulu. Od roku 2010 až do posledních dnů svého života zastával funkci náměstka ředitele ÚVN pro vědu a výzkum.

Pro svou chirurgickou zručnost, rozsáhlé medicínské znalosti i lidský přístup byl pacienty vyhledávaným a odbornou veřejností vysoce ceněným odborníkem. Byl pověstný svým širokým mezioborovým rozhledem, praktičností, rozvážností. Byl zastáncem odpovědného strukturovaného zdravotnictví a účelné specializace. Zdůrazňoval týmovou spolupráci, víceoborovou komunikaci, rozhodování v multidisciplinárních týmech o léčebném postupu pro každého pacienta individuálně.

Nabyté znalosti a zkušenosti nezištně předával studentům lékařských fakult, mladším kolegům na klinice i lékařům z celé republiky. Své poznatky bohatě publikoval, je autorem více než 180 odborných prací zveřejněných v domácím i zahraničním odborném tisku. Prezentoval na 300 přednášek na domácích i zahraničních odborných fórech. Navždy nám zůstanou v paměti konference, které organizoval v ÚVN, na Lokti či ve Zbirohu.

Miroslav Ryska zanechal nesmazatelnou stopu v oblasti zavedení a rozvoje transplantace jater v naší zemi a taktéž ve vývoji pankreatobiliární chirurgie. Bylo pro mě ctí s ním spolupracovat jako s kolegou i přítelem. Vyzařovala z něho aura spolehlivého člověka, věrného svým zásadám. Svým životním postojem zcela naplnil slova Alberta Einsteina: „Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“ Jeho život byl hodnotný, naplněný prací pro druhé. Přestože odešel do lékařského nebe, jeho odkaz tu s námi trvale zůstává.

Čest jeho památce!

Miroslav Zavoral


Kreditovaný autodidaktický test