Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(4): 356–357.

Profesor Martin Freeman hostem Olomouc Live Endoscopy 2022

Ondřej Urban Orcid.org  1,2

+ Pracoviště

Ve dnech 23. a 24. 6. 2022 se na II. interní klinice gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc a v NH Collection Congress hotelu v Olomouci konal 15. ročník endoskopického workshopu Olomouc Live Endoscopy (OLE). Akce proběhla pod záštitou ředitele FN Olomouc prof. Romana Havlíka, Ph.D.

Dvoudenní workshop byl koncipován jako hybridní. Prezenčně se zúčastnilo 158 odborníků, on-line se připojili zájemci z více než 350 adres. Technicky bezchybný přenos přednášek a live demonstrací endoskopických výkonů ze čtyř endoskopických sálů zajistila firma ITV Public. Pro on-line účastníky byla připravena novinka „do it yourself“ režie umožňující individuální volbu výkonu včetně neomezené délky sledování. Této možnosti využilo 85 připojených.

Zahraničním hostem setkání byl profesor Martin Freeman, přednosta oddělení gastroenterologie, hepatologie a výživy na University of Minnesota v Min­neapolis, USA (obr. 1). Jeho hvězda září na endoskopickém nebi již několik desetiletí, v současnosti se jedná o jednoho z nejvlivnějších světových endoskopistů. Jeho hlavním zájmem je pankreatobiliární endoskopie. Dosud publikoval více než 250 původních prací v časopisech, jako jsou New England Jurnal of Medicine, Gastroenterology nebo Pancreas. Zabývá se především problematikou komplikací ERCP a léčbou komplikací akutní pankreatitidy. Jeho pracoviště se aktivně zapojilo do Fulbrightova stipendijního programu, který umožňuje roční pobyty mladých vědců z České republiky na špičkových zahraničních pracovištích. Z pandemických důvodů několikrát odložená osobní návštěva prof. Freemana v Olomouci proběhla jako společenské vyvrcholení dlouhodobé spolupráce s pořádajícím pracovištěm.

Profesor Freeman v rámci OLE provedl čtyři výkony obtížné pankreatobiliární endoskopie, přenášeny byly dva z nich. Nenechal nikoho na pochybách o kvalitách, pro něž je řazen mezi nejvyhledávanější mentory ERCP na světě. I velmi zkušené endoskopisty překvapil brilantní kanylační technikou stejně jako například ovládnutím metody pankreatoskopie. V průběhu ERCP fixoval duodenoskop do objímky na speciálním pásu, což mu uvolnilo obě ruce pro manipulaci s nástroji a zejména s cholangioskopem Spyglass. Velký důraz kladl na to, aby vodičem neperforoval ně­kte­rou z postranních větví pankreatického vývodu, což považoval za hlavní příčinu těžké post ERCP pankreatitidy. K drenáži používal stent, který osobně vyvinul a je dnes komerčně dostupný. Svou state-of-art přednášku věnoval komplikacím ERCP. Mimo jiné dokladoval, že změna strategie prevence post-ERCP akutní pankreatitidy, konkrétně preference podání indomethacinu místo zavedení profylaktického pankreatického stentu, vedla v USA k nárůstu počtu těžkých pankreatitid po ERCP. Tato skutečnost bude pravděpodobně zohledněna také v právě připravovaném doporučeném postupu ASGE. Profesor Freeman pozorně sledoval ostatní demonstrující endoskopisty, živě diskutoval a v závěru vyjádřil respekt k vysoké úrovni české digestivní endoskopie a celkovému stavu našeho zdravotnictví.

Další výkony demonstrovali endoskopisté z České republiky a ze Slovenska, konkrétně se jednalo například o EUS navigovanou gastrojejunoanastomózu, EUS navigovanou cholecystogastrostomii, endoskopickou submukózní disekci v jícnu, žaludku a rektu, motorizovanou spirální enteroskopii, endoskopickou slizniční resekci v kolon, pankreatoskopii s elektrohydraulickou litotripsí, dia­gnostiku cystického tumoru pankreatu nebo koloskopii s využitím umělé inteligence. Všech 14 výkonů proběhlo pod dohledem ombudsmana workshopu, bez endoskopických komplikací (jeden nemocný byl z anesteziologických důvodů několik hodin observován na JIP).

Teoretická část workshopu byla věnována problematice biliární stenózy. Byly prezentovány výsledky olomoucké studie s fluorescenční in situ hybridizací (FISH) a v přímém přenosu byla demonstrována metoda „tele-ROSE“, umožňující on-site cytologické vyšetření pomocí scaneru propojeného on-line s počítačem na stole hodnotícího patologa.

Všechny vás zveme k návštěvě webové stránky akce https://ole.fnol.cz/, kde se v sekci „after OLE“ můžete seznámit s výsledky histologických a dalších vyšetření demonstrovaných pacientů a můžete zde také zhlédnout sestřihy záznamů prezentovaných výkonů.

Závěrem mi dovolte, abych jménem organizátorů poděkoval všem aktivním a ostatním účastníkům OLE 2022 za vytvoření inspirativního odborného a společenského prostředí (obr. 2). Vaše účast je pro nás zavazující. Poděkování patří oběma anesteziologickým týmům a spolupracujícím chirurgům. Rovněž děkuji všem sponzorům, kteří se na realizaci akce podíleli, a logistickému týmu FN Olomouc. Těšíme se na viděnou na 16. ročníku OLE ve dnech 22. a 23. 6. 2023.

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické
LF UP a FN Olomouc


Kreditovaný autodidaktický test