Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(6): 563.

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., slaví 80 let

Jiří Dolina Orcid.org  1

+ PracovištěPan profesor se narodil 6. 12. 1941 v Hradci Králové, kde rovněž v roce 1959 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla a v témže roce nebyl přijat na LF UK z kádrových důvodů. V této těžké době byl zaměstnán jako pomocný dělník v Traťových výrobních dílnách ČSD a začal navštěvovat tzv. nultý ročník LF UK v Hradci Králové. Od roku 1960 byl přijat do řádného studia, které ukončil promocí v roce 1966. Po promoci nastoupil ve svém rodném městě a domovské fakultě jako sekundární lékař na I. interní klinice, od roku 1968 pracoval jako vědecký asistent v gerontologicko-metabolické laboratoři. Z akademických pozic odborného asistenta (1971) se záhy propracoval ke jmenování docentem (1982) a v roce 1992 dosáhl profesury. Svoje zkušenosti se snažil získávat i postgraduálními stážemi, byť v době předlistopadové se většinou jednalo o země tzv. východního bloku, ale pobyty na klinikách v Jeně, Rostocku a dále i v Göteborgu a Oslu přinesly cenné zkušenosti a mnohdy i celoživotní přátelství a významné kontakty. Celoživotní náplní pana profesora je gastroenterologie. V prioritách jeho práce stále zůstávají onemocnění hepatobiliární oblasti a pankreatu. V této oblasti publikoval většinu svých vědeckých článků, aktivně se účastnil řady tuzemských, ale i zahraničních kongresů a seminářů, je spoluautorem řady oceněných publikací a učebních textů. Nově udávaný vědecký výkon je následující: H-index 17, citace WOS 2 951, bez autocitací 2 929, počet publikací (primoautorství anebo spoluautorství) cca 350 článků v odborných časopisech.

Působení profesora Petra Dítě v Brně začalo v roce 1990, v době, která byla pro všechny z nás rozhodující svými společensko-politickými změnami. Zásadně se měnily všechny staré i hospodářské zvyklosti a tyto změny se začaly propisovat nejen do veřejného, ale i společenského a odborného života, zdravotnictví nevyjímaje. Nově utvářený soukromý sektor vyvolal vznik konkurenčního prostředí pro řadu zdravotnických zařízení a III. interní klinika se musela stát pod vedením prof. Dítě velmi silným partnerem a „hráčem“ na zdravotnickém bitevním poli. Důležitým faktorem nové doby byl i začátek mezinárodní spolupráce, kterou pan profesor prohluboval a dokázal „importovat“ na brněnskou kliniku prostřednictvím svých členství v organizacích Wolrd Gastroenterology Organisation (WGO), European Association for Gastroenterology and Endoscopy (EAGE), Organisation Mondial de Digestive Endoscopy, Gastro-Surgical Club, byl zvolen prezidentem organizace European Pancreatic Club a prezidentem European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN). Členem výboru EAGEN je dosud, je také členem prestižní americké organizace Bockhus International Gastroenterological Society. V roce 2021 získal pan profesor ocenění Evropského pankreatologického klubu za celoživotní přínos rozvoji oboru pankreatologie – EPC Life Award.

Rovněž byl po dvě volební období předsedou výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, místopředsedou výboru Čs. internistické společnosti J. E. Purkyně, členem vědeckých rad lékařských fakult v Hradci Králové, Brně a Ostravě, Veterinární fakulty v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Univerzity obrany v Brně, proděkanem LF MU v Brně a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Profesor Dítě je členem řady redakčních rad renomovaných odborných časopisů. Pod vedením prof. Dítě se III. interní klinika (v současnosti IGEK) ve Fakultní nemocnici Brno změnila v kliniku s poskytováním komplexní, vysoce odborné gastroenterologické péče, ale současně s velkým přesahem a důrazem na mezioborovou spolupráci mezi dalšími klinikami, které svými programy doplňují a navazují na problematiku gastroenterologickou.

Pane profesore, k Vašim kulatinám Vám všichni přejeme stálé zdraví, neutuchající elán životní i pracovní a rovněž radosti z Vaší rodiny.

doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno


Kreditovaný autodidaktický test