Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2018; 72(3): 212–216. doi:10.14735/amgh2018212.

Případ maligního melanomu metastazujícího do pankreatu

Jan Trna Orcid.org  1, Ivo Novotný2, Pavla Tesaříková3,4, Katarína Múčková5, Alexandr Poprach6

+ Pracoviště

Souhrn

Solidní ložiska pankreatu představují diferenciálně diagnostický problém s velkým množstvím maligních a benigních příčin. Metastázy jiných malignit představují méně než 5 % pankreatických lézí, z nichž metastázy melanomu patří mezi ty vzácnější. Diagnóza maligního melanomu je nejčastěji stanovena vyšetřením povrchu těla. Výjimky představují oční a slizniční forma melanomu, případy se spontánní regresí primárního ložiska a případy opomenutí ložiska při nedostatečně pečlivém vyšetření. Předkládáme případ pacientky se symptomatickým ložiskem v hlavě pankreatu, které bylo diagnostikováno jako metastáza melanomu za pomoci endosonografie s tenkojehlovou aspirační biopsií. Následné pečlivé fyzikální vyšetření odhalilo primární ložisko melanomu na pravé paži. V případě, že by vyšetřování začalo pečlivým fyzikálním vyšetřením, mohla být diagnóza melanomu stanovena dříve, bez nutnosti použití nákladných a invazivních vyšetřovacích modalit jako např. endosonografie s tenkojehlovou biopsií. Naše kazuistika tak poukazuje na důležitost sebevyšetřování kůže a vyšetřování kůže lékařem, počínaje praktiky. Vyšetření kůže by nemělo být opomíjeno ani v rámci diferenciální diagnostiky ložisek pankreatu, jelikož metastáza maligního melanomu je její nedílnou součástí.

Klíčová slova

melanom, metastáza, pankreas

Celý článek je dostupný po přepnutí na anglickou verzi webové stránky (v pravém horním rohu).

Literatura

1. Kersting S, Janot MS, Munding J et al. Rare solid tumors of the pancreas as differential diagnosis of pancreatic adenocarcinoma. JOP 2012; 13 (3): 268–277.
2. Adsay NV, Andea A, Basturk O et al. Secondary tumors of the pancreas: an analysis of a surgical and autopsy database and review of the literature. Virchows Arch 2004; 444 (6): 527–535. doi: 10.1007/s00428-004-0987-3.
3. Smith AL, Odronic SI, Springer BS et al. Solid tumor metastases to the pancreas diagnosed by FNA: a single-institution experience and review of the literature. Cancer Cytopathol 2015; 123 (6): 347–355. doi: 10.1002/cncy.21541.
4. Alzahrani MA, Schmulewitz N, Grewal S et al. Metastases to the pancreas: the experience of a high volume center and a review of the literature. J Surg Oncol 2012; 105 (2): 156–161. doi: 10.1002/jso.22009.
5. Kliment M, Urban O, Loveček M et al. Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más – presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov. Gastroent Hepatol 2013; 67 (5): 431–437.
6. Tan CH, Tamm EP, Marcal L et al. Imaging features of hematogenous metastases to the pancreas: pictorial essay. Cancer Imaging 2011; 11: 9–15. doi: 10.1102/1470-330.2011.0002.
7. Hijioka S, Matsuo K, Mizuno N et al. Role of endoscopic ultrasound and endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration indiagnosing metastasis to the pancreas: a tertiary center experience. Pancreatology 2011; 11 (4): 390–398. doi: 10.1159/000330536.
8. DeWitt J, Jowell P, Leblanc J et al. EUS-guided FNA of pancreatic metastases: a multicenter experience. Gastrointest Endosc 2005; 61 (6):  689–696.
9. Seicean A, Mosteanu O, Seicean R. Maximizing the endosonography: the role of contrast harmonics, elastography and confocal endomicroscopy. World J Gastroenterol 2017; 23 (1): 25–41. doi: 10.3748/wjg.v23.i1.25.
10. Stang A, Jöckel KH, Heidinger O. Skin cancer rates in North Rhine-Westphalia, Germany before and after the introduction of the nation-wide skin cancer screening program (2000– 2015). Eur J Epidemiol 2018; 33 (3): 303–312. doi: 10.1007/s10654-017-0348-6.
11. Chang AE, Karnell LH, Menck HR. The National cancer data base report on cutaneous and noncutaneous melanoma: a summary of 84,836 cases from the past decade. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. Cancer 1998; 83 (8): 1664–1678.
12. Kružicová Z. Maligní melanom. Postgrad med 2010; 12 (4): 425–435.
13. Vagefi PA, Stangenberg L, Krings G et al. Ocular melanoma metastatic to the pancreas after a 28-year disease-free interval. Surgery 2010; 148 (1): 151–154. doi: 10.1016/j.surg.2009.06.013.
14. Brodish RJ, McFadden DW. The pancreas as the solitary site of metastasis from melanoma. Pancreas 1993; 8 (2): 276–278.
15. Hiotis SP, Klimstra DS, Conlon KC et al.  Results after pancreatic resection for metastatic lesions. Ann Surg Oncol 2002; 9 (7): 675–679.
16. Donát R, Sabol M, Durdík S. Totálna duodenopankreatektómia pre metastázy renálneho karcinómu – kazuistika. Rozhl Chir 2016; 95 (2): 87–90.
17. Loveček M, Skalický P, Kliment M et al.  Metastázy do pankreatu − diagnostika a možnosti radikální léčby, komplikace, přežívání. Rozhl Chir 2015; 94 (5): 193–198.
18. Crippa S, Angelini C, Mussi C et al. Surgical treatment of metastatic tumors to the pancreas: a single center experience and review of the literature. World J Surg 2006; 30 (8): 1536–1542. doi: 10.1007/s00268-005-0464-4.
19. Goyal J, Lipson EJ, Rezaee N et al. Surgical resection of malignant melanoma metastatic to the pancreas: case series and review of literature. J Gastrointest Cancer 2012; 43 (3): 431–436. doi: 10.1007/s12029-011-9320-y.
20. Sperti C, Polizzi ML, Beltrame V et al. Pancreatic resection for metastatic melanoma. Case report and review of the literature. J Gastrointest Cancer 2011; 42 (4): 302–306. doi: 10.1007/s12029-010-9169-5.
21. Dumitraşcu T, Dima S, Popescu C et al. An unusual indication for central pancreatectomy – late pancreatic metastasis of ocular malignant melanoma. Chirurgia (Bucur) 2008; 103 (4): 479–485.
22. He MX, Song B, Jiang H et al. Complete resection of isolated pancreatic metastatic melanoma: a case report and review of the literature. World J Gastroenterol 2010; 16 (36): 4621–4624.
23. Wood TF, DiFronzo LA, Rose DM et al. Does complete resection of melanoma metastatic to solid intra-abdominal organs improve survival? Ann Surg Oncol 2001; 8 (8): 658–662.
24. Baab GH, McBride CM. Malignant melanoma: the patient with an unknown site of primary origin. Arch Surg 1975; 110 (8): 896–900.
25. Hsueh EC, Essner R, Foshag LJ et al. Prolonged survival after complete resection of metastases from intraocular melanoma. Cancer 2004; 100 (1): 122–129. doi: 10.1002/cncr.11872.

Kreditovaný autodidaktický test