Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

PREVALENCIA VIRULENTNÝCH KMEŇOV E.COLI PRI ZÁPALOVÝCH A NÁDOROVÝCH OCHORENIACH ČREVA

Marta Kmeťová Orcid.org  , Adriána Liptáková Orcid.org  

+ Pracoviště

ÚVOD

Z bioptických materiálov odoberaných z rôznych lokalizácií hrubého čreva pacientov so zápalovými či nádorovými ochoreniami ochoreniami gastrointestinálneho traktu, sa izolujú kmene Escherichia coli v signifikantne vyššom počte ako od µudí u ktorých ochorenie GIT- u nebolo potvrdené. Význam týchto kmeňov, respektíve mechanizmus ich uplatnenia v patogenéze zápalových ochorení čreva (IBD) nie je dostatočne jasný.

MATERIÁL A METODY

V práci prezentujeme výsledok vyšetrenia 258 kmeňov E. coli izolovaných z bioptických vzoriek odobraných pri zápalových a nádorových ochoreniach čreva na prítomnos» faktorov virulencie Použili sme klasické fenotypové testy a multiplexnú PCR. Sledovali sme výskyt génov kódujúcich aerobaktínsyntetázu (iucC), aerobaktín (aer), P-fimbrie (pap), S-fimbrie (sfa), a-hemolyzín (á-hly), CNF1 (cnf1) a ďalšie faktory virulencie.

VÝSLEDKY

Najtypickejším markérom týchto kmeňov je vysoká produkcia aerobaktínu dokázaná na úrovni fenotypu aj genotypu (76/ 60 %) a produkcia kolicínov v 35 %. Produkcia hemolyzínu bola dokázaná v 7 % vo fenotype a v 11 % v genotype. V 15 % kmeńov nieslo gén pre produkciu nekrózu vyvolávajúceho faktora cnf1. Z adhezínov prevažovala prítomnos» mannózosenzitívnych (61 %). Gény afa, sfa a pap boli PCR reakciou dokázané v 9 %, 10 % a 42 % z počtu 138 vyšetrených kmeňov.

U kmeňov E. coli izolovaných pri ulceratívnej kolitíde bol najčastejšie zaznamenaný výskyt génov pap (47 %), iucC (44,7 %) a aer (40,4 %). Pri Crohnovej chorobe bola prítomnos» génov kódujúcich faktory virulencie potvrdená u 41 % kmeňov E. coli, ostatné kmene sú pravdepodobne nepatogénne.

ZÁVER

Väčšina kmeňov E. coli (80 %) izolovaných pri ulceratívnej kolitíde a menej ako polovica kmeňov, izolovaných pri Crohnovej chorobe, obsahovala gény zodpovené za adherenciu, syntézu aerobaktínu a iné faktory virulencie. Kmene izolované pri nezápalových procesoch obsahovali len málo alebo žiadne faktory virulencie.

Práca je riešená v rámci grantu VEGA MŠ SR 1/1203/04

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test