Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 183-187.

Praktická realizace kontroly kvality kolonoskopie - zkušenosti z Beskydského Gastrocentra

Ivana Mikoviny Kajzrlíková Orcid.org  1, Josef Chalupa Orcid.org  2, Jan Kuchař Orcid.org  3, Jiří Platoš Orcid.org  3, Pavel Řeha Orcid.org  3, Petr Vítek Orcid.org  4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Kontrola kvality kolonoskopie je v současnosti nezbytností pro každé endoskopické pracoviště. Základními sledovanými parametry jsou adenoma detection rate (ADR) nebo polyp detection rate (PDR), procento dosažení céka a komplikace výkonu. Cílem sdělení je představit metodiku sledování kvality v rámci endoskopického pracoviště a výsledky za rok 2012.

Metodika: Data jsou vkládána do databáze kolonoskopických vyšetření v tabulce MS Excel. Součástí je označení vyšetřujícího endoskopisty, epidemiologická data pacienta (pohlaví, věk, protidestičková a antikoagulační léčba, rodinná anamnéza kolorektálního karcinomu), údaje o endoskopickém vyšetření (typ výkonu, indikace, sedace, příprava, dosažení céka a terminálního ilea, počet lézí a jejich histologická charakteristika) a záznam komplikací. Výsledky histologie jsou dodatečně doplňovány vyškolenou endoskopickou sestrou. Parametry kvality kolonoskopie jsou vyhodnocovány čtvrtletně lékařem. Uvedené hodnocení je zpracováno pro celou jednotku i pro každého endoskopistu individuálně. Samostatně jsou vyčleněny screeningové kolonoskopie.

Výsledky: V období 1-12/2012 bylo provedeno celkem 1 675 kolonoskopií a 194 sigmoideoskopií. Screeningové kolonoskopie tvořily 299 (18 %) výkonů. Interindividuální variabilita ADR jednotlivých endoskopistu byla v období 1-12/2012 v rozmezí 40-65 %.

Závěr: Sledování základních parametrů kvality kolonoskopie endoskopického pracoviště včetně hodnocení ADR je realizovatelné. Interindividuální variabilita ADR mezi jednotlivými endoskopisty je v rámci našeho pracoviště poměrně nízká.

Klíčová slova

adenom, koloskopie, kontrola kvality

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test