Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(3): 218-224.

Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a kolonoskopie v detekci polypů a karcinomů tlustého střeva a konečníku – multicentrická, prospektivní, cross-over studie

Miroslav Zavoral1, Ondřej Májek2, Ilja Tachecí3, Pavel Drastich4, Gabriela Vojtěchová5, Jan Martínek4,6, Michal Voška1, Jan Bureš3, Julius Špičák4, Štěpán Suchánek1, Marek Beneš4

+ Pracoviště

Souhrn

Národní program screeningu kolorektálního karcinomu probíhá v České republice (ČR) od roku 2000. Je založen na vyšetření testem na okultní krvácení do stolice a kolonoskopií. V roce 2012 činilo pokrytí cílové populace 25,8 %. Evropská doporučení ustanovují efektivní pokrytí na minimálně 45 %, ideálně však 65 %. Z toho důvodu je zkoumán přínos dalších screeningových modalit. V ČR probíhá od roku 2011 multicentrická studie zaměřená na využití kapslové kolonoskopie, jejíž průběžné výsledky jsou v tomto textu prezentovány. Hlavním cílem studie je určit přesnost druhé generace kolonické kapsle (colon capsule endoscopy – CCE2) při detekci polypů a karcinomů kolorekta v porovnání s optickou kolonoskopií (optical colonoscopy – OC). Mezi další cíle patří porovnání úrovně střevní přípravy, počtu komplikací a akceptovatelnosti CCE2 a OC u screeningové populace.

Materiál a metody: Do prospektivní studie byli zařazeni jedinci vyšetření v letech 2011–2014 ve čtyřech endoskopických pracovištích v ČR kapslovou kolonoskopií a následně optickou kolonoskopií (standardní metoda). Vyšetřovaní splňovali podmínku screeningové populace: asymptomatičtí, starší 50 let, bez rodinné či osobní anamnézy kolorektální neoplazie. Primárními sledovanými parametry byla detekce polypů velikosti ± 6 mm, ± 10 mm, adenomů ± 10 mm a karcinomů. Úroveň střevní přípravy byla hodnocena jako adekvátní a neadekvátní. Komplikace byly hodnoceny jako závažné (krvácení, perforace) a nezávažné. Akceptovatelnost metod byla posuzována na základě dotazníku, který pacienti vyplnili po obou vyšetřeních.

Výsledky: Celkem bylo vyšetřeno 203 jedinců (109 mužů, 54 %; 94 žen, 46 %; průměrný věk 59 let), z toho 175 (86 %) mělo kompletní vyšetření a bylo dále analyzováno. Polypy byly diagnostikovány během OC celkem u 83 jedinců (47 %), polypy ± 6 mm a ± 10 mm u 25 (14 %), resp. u 11 (6 %) osob. U 40 (23 %) vyšetřovaných byl nalezen adenom, u sedmi (4 %) byla velikost ± 10 mm. Senzitivita CCE2 pro polypy ± 6 mm a ± 10 mm a adenomů ± 10 mm činila 76 %, 91 %, resp. 100 %. Specificita pro polypy ± 6 mm a ± 10 mm dosáhla 97 % a 98 %. Byl diagnostikován jeden karcinom, který byl zachycen jak na CCE2, tak i OC. Nebyly prokázány žádné závažné komplikace. Adekvátní příprava byla dosažena u 87 % (CCE2) a 91 % (OC) jedinců. Kapslovou kolonoskopii jako primární screeningový test preferovalo 46 % vyšetřených.

Závěr: Vyšetření druhou generací kolonické kapsle je bezpečné, neinvazivní, s dostatečnou senzitivitou pro diagnostiku kolorektální neoplazie a akceptovatelné pro populaci s běžným rizikem kolorektálního karcinomu.

Klíčová slova

adenom, kolonická kapsle, kolorektální karcinom, optická kolonoskopie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test