Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2014; 68(4): 288-293.

Pohled laiků, lékařů a pacientů na novou metodu léčby achalázie (POEM) – dotazníková studie

Radek Doležel Orcid.org  1, Ondřej Ryska Orcid.org  2, Jana Juhásová Orcid.org  3, Štefan Juhás Orcid.org  4, Magdalena Stefanová Orcid.org  5, Julius Špičák Orcid.org  6, Jan Martínek Orcid.org  6,7, Barbora Walterová Orcid.org  8,3

+ Pracoviště

Souhrn

Perorální endoskopická myotomie (POEM) je novou, čistě endoskopickou metodou v léčbě achalázie jícnu. Metoda je svým principem miniinvazivní a nezanechává na těle žádné jizvy. Není jasné, jak laická veřejnost, odborná veřejnost a pacienti vnímají zavedení této nové metody. Cíl: Prostřednictvím dotazníku zjistit pohled laické a odborné veřejnosti a pacientů s achalázií na roli nové metody POEM. Metodika: Sto náhodně vybraných laiků (bez onemocnění) odpovídalo na specifické otázky ohledně preference léčby, jako kdyby onemocněli achalázií jícnu. Před vyplněním dotazníku jim byla vysvětlena podstata onemocnění i princip léčebných metod. Rozšířené dotazníky jsme distribuovali také 56 lékařům různých specializací. V neposlední řadě jsme se dotazovali 18 nemocných s achalázií jícnu, kteří již byli léčeni metodou POEM. Výsledky: Laici by upřednostnili metodu POEM v 34 % (lékaři v 36 %), laparoskopickou myotomii (LHM) v 18 % (lékaři v 23 %) a balonovou dilataci či botulotoxin by volila 2 % laiků (11 % lékařů). Většina laiků (46 %) a velká část lékařů (30 %) by metodu léčby volila podle doporučení svého ošetřujícího lékaře. V případě volby pouze mezi POEM a LHM by většina upřednostnila POEM (41 % laiků a 52 % lékařů) oproti LHM (21 % laiků i 21 % lékařů). I zde by však velká část respondentů respektovala názor ošetřujícího lékaře (38 % laiků, 27 % lékařů). Hlavními důvody preference POEM byly „spekulativní“ menší invazivita a větší šetrnost. Absence jizev nebyla pro respondenty nikterak zásadní. Hlavními důvody preference LHM byly zavedenost metody a znalost rizika komplikací a dlouhodobých výsledků. Možný menší gastroezofageální reflux po LHM nepatřil mezi zásadní důvody preference LHM. Všichni dotazovaní „skuteční“ pacienti, kteří byli léčeni POEM, by zvolili opět stejnou terapii. Závěr: Většina respondentů (laiků i lékařů) by při léčbě achalázie respektovala doporučení svého ošetřující lékaře nebo by volila POEM. Byť neověřeno, hlavním důvodem preference POEM je předpoklad větší šetrnosti pro organizmus; absence jizev po POEM není pro respondenty příliš důležitá.

Klíčová slova

achalázie jícnu, balonová dilatace, laparoskopická myotomie, perorální endoskopická myotomie

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test