Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

POCHOLECYSTEKTOMICKÝ DUODENOGASTRICKÝ REFLUX A JEHO ÚČINKY NA SLIZNICU ŽALÚDKA

Ľubomír Michalko, Stella Hlinšťáková

+ Pracoviště

Termín duodenogastrický reflux sa používa od roku 1833 (Wiliam Beaumont). Okrem fyziologického duodenogastrického refluxu existuje aj patologický. Jeho hlavnými predstaviteµmi sú reflux vznikajúci po operáciách žalúdka a po cholecystektómii.

Poškodenie sliznice žalúdka duodenogastrickým refluxom závisí od viacerých faktorov, ako je stav sliznice, pH žalúdka, zloženie a koncentrácia žlče, koexistencia iných chorobných stavov hornej časti gastrointestinálneho traktu.

Existuje veµa dôkazov o význame duodenogastrického refluxu po cholecystektómii a po zákrokoch na žlčových cestách. Je potrebné ich správne pochopi», aby bolo možné pacientov po takýchto operáciách správne usmerňova», a to si vyžaduje podrobné epidemiologické štúdie, ktoré presahujú možnosti jedného pracoviska.

Cholecystektómia spôsobuje poruchu motorickej funkcie antra, pyloru a dvanástnika. Ranné vyššie koncentrácie žlčových kyselín v žalúdku bývajú spojené so zníženou postprandiálnou antrálnou motilitou. Expozícia žalúdka alkalickému refluxátu po cholecystektómii je zvýšená a symptomatickí pacienti majú vyšší výskyt gastritídy pri endoskopii. Významné zvýšenie incidencie duodenogastrického refluxu sa zis»uje aj po endoskopickej sfinkterotómii a všeobecne aj po operáciách žlčových ciest.

Hlavné histologické zmeny pri biliárnej gastritíde sú zvýšená transparencia povrchového epitelu, edém hornej časti lamina propria mucosae, foveolárna hyperplázia, úbytok parietálnych buniek a prítomnos» hlavne neutrálneho hlienu na povrchu epitelu a v krčku žliaz, kongescia kapilár, prítomnos» buniek akútneho a chronického zápalu niekedy spojené aj s intestinálnou metapláziou. Incidencia metaplastických a dysplatických zmien stúpa s narastaním incidencie refluxu.

Biliárna gastritída v oblasti antra ovplyvňuje endokrinné bunky a ich schopnos» vyplavova» rôzne endokrinné peptidové produkty. Ide hlavne o bunky typu D produkujúce somatostatín. Dochádza k ich inhibícii, čo spôsobuje hyperpláziu buniek produkujúcich serotonín a zvýšenie jeho vyplavovania. Počet G buniek produkujúcich gastrín a množstvo gastrínovych granúl v bunkách pritom ostáva nezmenené, ale sekrécia gastrínu sa zvyšuje.

Duodenogastrický reflux je zodpovedný za vznik metaplázie sliznice. Mechanizmus karcinogenézy nie je presne známy. Ukazuje sa, že žlčové kyseliny nemajú mutagénne schopnosti, ale účinkujú ako promotor karcinogenézy – môžu potencova» karcinogénny účinok aromatických amínov, ako bolo dokázané v prípade soli litocholovej kyseliny. Žlčové soli a tráviace enzýmy okrem porušenia štruktúry sliznice predlžujú aj jej expozíciu karcinogénom.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test