Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2017; 71(2): 175–176. doi:10.14735/amgh2017175.

Picoprep® – očistný prostředek s novým dávkovacím schématem

Milan Lukáš Orcid.org  1

+ Pracoviště

Úvod

Před několika lety byl zaveden do klinické praxe preparát Picoprep® (Ferring Pharmaceuticals), který představuje moderní projímadlo určené k očistě střeva před instrumentálním vyšetřením.

Charakteristika

Jde o kombinované projímadlo obsahující v jednom sáčku 10 mg pikosulfátu sodného, 3,5 g oxidu hořečnatého a 12 g kyseliny citronové, směs je ještě doplněna o 0,5 g bikarbonátu draselného.

Mechanizmus účinku

Purgativní efekt je docílen dvojím mechanizmem účinku, osmotickým efektem neresorbovatelných komponent (oxid hořečnatý a kyselina citronová), jenž je umocněn hyperperistaltikou střeva vyvolanou kontaktním projímadlem (pikosulfát sodný) [1]. Pikosulfát sodný je podáván v podobě inaktivní molekuly, která je hydrolyzována účinkem bakteriálních enzymů ve střevě a přeměňována na aktivní formu bis-parahydroxyfenyl-pyridyl-2-metan, který svůj laxativní účinek dociluje přímou stimulací kontraktility hladké svaloviny tlustého střeva. Po požití přípravku vytváří kyselina citronová s oxidem hořečnatým neresorbovatelný citrát hořečnatý, který je odpovědný za výrazný osmotický efekt přípravku [1].

Klinické zkušenosti

SEE CLEAR II byla randomizovaná, multicentrická studie, která byla zaslepena pro hodnotitele. Jednalo se o III. fázi klinického hodnocení, ve které se posuzovala efektivita a snášenlivost preparátu obsahující pikosulfát sodný a citrát hořečnatý (P/MC) a porovnávala se s kvalitou přípravy střeva pomocí 2 l roztoku makrogolu doplněného o dvě tablety bisakodylu (10 mg). Příprava se u všech nemocných odehrávala den před vyšetřením. Kvalita dosažené očisty střeva byla hodnocena podle modifikovaného Aronchickova skóre a podle Otavského skóre.  Výsledky ukázaly stejnou účinnost s ohledem na dosažení výborné nebo dobré očisty střeva (83,1 vs. 79,4 %). Klinické hodnocení na souboru 598 osob potvrdilo noninferioritu P/MC v porovnání s makrogolem obohaceným bisakodylem. Hodnocení pacienty však bylo významně lepší pro P/MC v porovnání se standardní přípravou. Celkem 90 % probandů, jež se připravovalo pomocí P/MC, mělo dobré nebo výborné zkušenosti zahrnující chuť, množství a minimální nežádoucí účinky spojené s přípravou střeva v porovnání jen se 68 % osob na standardní přípravě makrogolem. Téměř 93 % osob připravovaných P/MC souhlasilo s tím, že se na případné další vyšetření tlustého střeva budou připravovat stejným projímadlem, což kontrastovalo s 54 % probandů připravovaných makrogolem. Rozdíl byl vysoce statisticky  signifikantní [2].
Ve druhé velké randomizované studii nazvané OPTIMA byl porovnáván efekt přípravku Picoprep® podaného den před výkonem (obě dávky) s děleným podáním na výslednou očistu střeva. V rameni, ve kterém nemocní dostávali dělenou přípravu, byla první dávka podávání 10–18 hod před plánovaným koloskopickým vyšetřením a druhá dávka 4–6 hod před endoskopií. V rameni, ve kterém nemocní dostávali nedělenou přípravu, bylo laxativum (obě dávky) užito 1 den před vyšetřením. Primární endpoint studie byl rozdíl v celkovém Otavském skóre (0–14 bodů), ve kterém nižší číslo znamená lepší přípravu střeva, mezi dvěma rameny s dělenou a nedělenou přípravou. Výsledky studie potvrdily, že rozdělná podání příprava vede k významně lepšímu stupni přípravy ve všech oddílech tlustého střeva. Výskyt nežádoucích účinků a intolerance laxativa nebyl v obou skupinách odlišný [3].

Technické údaje

Projímavý roztok se připraví rozpuštěním jednoho sáčku ve 150 ml vody. Největším přínosem pro pacienta je relativně silný purgativní efekt při malém objemu projímadla. Nutné je však zmínit, že adekvátní příprava střeva je docílena až při vypití dostatečného množství tekutin v objemu 2–3 l, a to podle výběru, chuti a preference pacienta. Vodní nálož je nutná k docílení dokonalé očisty střeva a je aplikována mezi dvěma dávkami (150 ml) projímadla. Podcenění dostatečného příjmu tekutin může vést k nedostatečné přípravě střeva a také nepříznivým průvodním jevům přípravy, např. bolestem břicha. Dělená příprava střeva je velmi vhodná a je spojena s vyšší adherencí ze strany pacienta a robustním očistným efektem. Poslední tekutina by měla být aplikována nejpozději 2–3 hod před plánovaným vyšetřením.

Výhody

Přípravek Picoprep® má příjemnou pomerančovou chuť a pacienti užívají malý objem naředěného roztoku. To je předpokladem velmi vysoké snášenlivosti. Je určen nejen pro dospělé, ale také pro děti od 1 roku věku. Již od roku 2010 je využíván v klinické praxi v ČR.

Nové dávkovací schéma

První sáček projímadla rozpuštěný v cca 150 ml vody se podává cca 10 až 18 hod před výkonem a druhý sáček rozpuštěný ve stejném množství vody 4–6 hod před plánovaným výkonem. Podmínkou kvalitní přípravy je bezpodmínečné dodržení pitného režimu pacientem.

 

 
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum
pro střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s.
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Katz PO, Rex DK, Epstein M et al. A dual-action, low-volume bowel cleanser administered the day before colonoscopy: results from the SEE CLEAR II study. Am J Gastroenterol 2013; 108 (3): 401–409.
2. Souhrn údajů o přípravku: Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls176730/201.
3. Kiesslich R, Schubert S, Mross M et al. Efficacy and safety of Picoprep tailored dosing compared with Picoprep day-before dosing for colon cleansing: a multi-centric, randomised study. Endosc Int Open 2017; 05 (04): E282–E290. doi: 10.1055/s-0043-102433.

Kreditovaný autodidaktický test