Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 202-209.

Očekávané počty nádorů jater, žlučníku a pankreatu ve světě

Edvard Geryk Orcid.org  , Teodor Horváth Orcid.org  1, Milan Konečný Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Cíl studie: Popsat očekávaný vývoj nádorů jater, žlučníku a pankreatu v oblastech světa.

Materiál a metodika: Odhad incidence, mortality a prevalence nádorů jater, žlučníku a pankreatu byl porovnán u mužů a žen v celém světě, více a méně vyspělých zemích, EU a ČR mezi roky 2008 a 2030.

Výsledky: Z 749 744 nových nádorů jater ve světě v roce 2008 se podle databáze Globocan 2008 (IARC) uvádí 123 196 (16,4 %) případů ve vyspělých a 626 548 (83,6 %) v méně vyspělých zemích, 48 219 v EU a 843 v ČR; z 145 203 nových nádorů žlučníku 60 246 (41,5 %) ve vyspělých a 84 957 (58,5 %) v méně vyspělých zemích, 23 091 v EU a 941 v ČR; z 278 684 nových nádorů pankreatu 166 156 (59,6 %) ve vyspělých a 112 528 (40,4 %) v méně vyspělých zemích, 69 661 v EU a 1 950 v ČR. Jejich očekávané počty mohou v roce 2030 celosvětově dosáhnout 1,251 mil. nádorů jater, 258 tis. nádorů žlučníku a 499 tis. nádorů pankreatu. Z 695 726 zemřelých na nádory jater v roce 2008 se uvádí 115 286 (16,6 %) případů ve vyspělých a 580 440 (83,4 °/o) v méně vyspělých zemích, 46 727 v EU a 793 v ČR; z 109 587 zemřelých na nádory žlučníku 44 066 (40,2 %) ve vyspělých a 65 521 (59,8 %) v méně vyspělých zemích, 17 318 v EU a 768 vČR; z 266 669 zemřelých na nádory pankreatu 162 424 (61 %) ve vyspělých a 104 245 (40 %) v méně vyspělých zemích, 71116 v EU a 1763 vČR. V roce 2030 může úmrtnost celosvětově dosáhnout téměř 1,176 mil. zemřelých případů nádorů jater, 197 tis. nádorů žlučníku a 482 tis. nádorů pankreatu. Nemocní obou pohlaví s nádory jater nad 65 let dosáhli 68 % ze všech věkových kategorií ve více rozvinutých a 38% v méně rozvinutých zemích, s nádory žlučníku 79 % ve více rozvinutých a 50 % v méně rozvinutých zemích, s nádory pankreatu 70 % ve více rozvinutých a 54 % v méně rozvinutých zemích. Případy jednoleté prevalence v roce 2008 zahrnovaly v Asii 75,2% nádorů jater, 58,7% žlučníku a 37,6% pankreatu, v Evropě 10,8 % jater, 18,3 % žlučníku a 33,8 % pankreatu, v Severní Americe 4 % jater, 8,5 % žlučníku a 17 % pankreatu, v Africe 6 % jater, 2,3 % žlučníku a 3,1 % pankreatu. Varující vývoj incidence a mortality na tyto a další karcinomy trávicích cest by měl podpořit manažerskou a osobní odpovědnost s prevencí také v méně rozvinutých oblastech, aby se očekávané údaje světové statistiky nenaplnily.

Závěr: Celková zátěž nádory jater, žlučníku a pankreatu ve světě představovala v roce 2008 asi 1,174 mil. nových onemocnění a může v roce 2030 překročit 2 mil. případů s větším rizikem zejména pro populaci v méně rozvinutých zemích.

Klíčová slova

incidence, kumulativní riziko, mortalita, nádory jater, očekávané počty, prevalence, věkové zastoupení, vybrané oblasti světa, žlučníku a pankreatu

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test