Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 23-31.

Nízká aktivita sérové deoxyribonukleázy-I je u nemocných s idiopatickými střevními záněty spojena se vznikem kožních nežádoucích účinků při antiTNF-alfa léčbě

Karin Malíčková Orcid.org  1,2, Dana Ďuricová Orcid.org  1, Martin Bortlík Orcid.org  1,3,4, Viktor Komárek Orcid.org  5, Naděžda Machková Orcid.org  1, Arnošt Komárek Orcid.org  6, Ivana Janatková Orcid.org  , Milan Lukáš Orcid.org  1

+ Pracoviště

Souhrn

Východiska: U významného počtu pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) se v průběhu léčby infliximabem nebo adalimumabem objevují kožní komplikace. Předpokládá se, že obě léčiva vyvolávají v aktivovaných zánětlivých buňkách apoptózu. Deoxyribonukleáza (DNáza) I je hydrolytický enzym, který je schopen štěpit dvouvláknovou DNA během apoptózy, a její nedostatek doprovází řadu autoimunitních poruch.

Cíl: Posouzení aktivity DNázy I u pacientů s idiopatickými střevními záněty a stanovení jejího vlivu společně s dalšími faktory na vznik imunopatologických kožních komplikací biologické léčby.

Metody: U pacientů s IBD, kteří byli v období 2007-2009 v našem centru léčeni infliximabem nebo adalimumabem, byl zpětně zkoumán výskyt kožních neinfekčních komplikací během této léčby a byla posuzována aktivita DNázy I. Posuzován byl také náhodný vzorek pacientů s IBD, kteří biologickou léčbu absolvovali bez kožních komplikací. Pro určení aktivity DNázy metodou ELISA bylo použito sérum.

Výsledky: Během trvání studie podstoupilo biologickou léčbu 313 pacientů s IBD. U 43 z nich se vyskytly neinfekční kožní komplikace. Zařazeno bylo také 95 pacientů s IBD, kteří biologickou léčbu absolvovali bez kožních komplikací. Univariátní analýza určila jako rizikové faktory pro kožní komplikace ženské pohlaví, léčbu adalimumabem, absenci konkomitantního podávání kortikosteroidů a nízkou aktivitu DNázy I. V rámci multivariátní analýzy byly s nepříznivými kožními reakcemi spojeny pouze nízká aktivita DNázy I (OR 0,45; 95% CI 0,29-0,71; p < 0,001) a léčba adalimumabem (OR 30,8; 95% CI 6,87-138,16; p < 0,001).

Závěr: Nízká aktivita DNázy I může být rizikovým faktorem pro vznik imunitně zprostředkovaných kožních komplikací během biologické léčby pacientů s IBD.

Klíčová slova

adalimumab, deoxyribonukleáza (DNáza) I, idiopatické střevní záněty, infliximab, kožní komplikace

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test