Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(3): 238–241. doi: 10.48095/ccgh2021238.

Neskorý vznik tenzného pneumoperitonea cez brušnú stenu po zavedení PEG-J

Martina Jakabovičová1, Xénia Faktorová1, Mária Szantová1, Zuzana Ďurkovičová1

+ Pracoviště

Souhrn

V našej práci popisujeme zriedkavý prípad vzniku „ventilačného“ pneumoperitonea po zavedení perkutánnej endoskopickej gastrojejunostómie. Jedná sa o 71-ročnú pacientku s Parkinsonovou chorobou indikovanú na liečbu levodopa-karbidopa intestinálnym gélom. Po zavedení PEG-J sa u pacientky rozvinulo masívne pneumoperitoneum verifikované RTG a CT vyšetrením. Zobrazovacie metódy potvrdili gastrickú aj jejunálnu sondu in situ a dislokáciu vonkajšieho fixačného terčíka. Po repozícii vonkajšieho terčíka a jeho refixácii sa stav pacientky nezlepšil a pretrvávalo masívne pneumoperitoneum. Realizovali sme drenáž Redon drénom s významným únikom vzduchu z brušnej dutiny a následne aj ascitom. Zaznamenali sme opakované dopĺňanie voľného vzduchu intraperitoneálne ventilačným mechanizmom popri gastrickej sonde. Po extrakcii PEG-J zariadenia sa pacientkin stav zlepšil ad integrum. V našej kazuistike chceme poukázať aj na zriedkavú etiopatogenézu vzniku pneumoperitonea a to na podklade influxu vzduchu do brušnej dutiny cez brušnú stenu, na rozdiel od bežnejšej príčiny úniku vzduchu cez viscerálnu stranu stómie.


Klíčová slova

pneumoperitoneum, percutaneous endoscopic gastrostomy, free air


Článek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura


1. Ponsky JL. The development of PEG: how it was. J Interv Gastroenterol 2011; 1(2): 88–89. doi: 10.4161/jig.1.2.16831.
2. Lloyd DA, Powell-Tuck J. Artificial nutrition: principles and practice of enteral feeding. Clin Colon Rectal Surg 2004; 17(2): 107–118. doi: 10.1055/s-2004-828657.
3. Milanchi S, Allins A. Early pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic gastrostomy in intensive care patients: sign of possible bowel injury. Am J Crit Care 2007; 16(2): 132–136.
4. Lee JY, Park KS. Pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic gastrostomy: does it have clinical significance? Intest Res 2015; 13(4): 295–296. doi: 10.5217/ir.2015.13.4.295.
5. Varela Sánchez Z, Pareja Ciuró F, Docobo Durántez F et al. Giant pneumoperitoneum secondary to percutaneous endoscopic gastrostomy. Rev Esp Enferm Dig 2007; 99(2): 121–122.
6. Barbeiro S, Martins C, Goncalves C. Pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic gastrostomy. GE Port J Gastroenterol 2015; 22(2): 75–76. doi: 10.1016/j.jpge.2015.01.004.
7. Kohout P, Skladaný Ľ. Perkutánní endoskopická gastrostomie. In: Kohout P, Skladaný Ľ (eds). Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživy. 1. vyd. Praha: Galén 2002: 69–79.
8. Rahnemai-Azar AA, Rahnemaiazar AA, Naghshizadian R et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy: indications, technique, complications and management. World J Gastroenterol 2014; 20(24): 7739–7751. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7739.
9. Kroupa R, Kohout P, Cyrany J et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy – Czech Society of Gastroenterology Guidelines. Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 195–207. doi: 10.14735/amgh2019195.
10. Gottfried EB, Plumser AB, Clair MR. Pneumoperitoneum following percutaneous endoscopic gastrostomy. A prospective study. Gastrointest Endosc 1986; 32(6): 397–399. doi: 10.1016/s0016-5107(86)71919-6.
11. Park WY, Lee TH, Lee JS et al. Reappraisal of pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic gastrostomy. Intest Res 2015; 13(4): 313–317. doi: 10.5217/ir.2015.13.4.313.
12. Alley JB, Corneille MG, Stewart RM et al. Pneumoperitoneum after percutaneous endoscopic gastrostomy in patients in the intensive care unit. Am Surg 2007; 73(8): 765–768.
13. Sarkar P, Cole A, Scolding NJ et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy tube insertion in neurodegenerative disease: a retrospective study and literature review. Clin Endosc 2017; 50(3): 270–278. doi: 10.5946/ce.2016.106.
14. Pih GY, Na HK, Ahn JY et al. Risk factors for complications and mortality of percutaneous endoscopic gastrostomy insertion. BMC Gastroenterol 2018; 18(1): 101. doi: 10.1186/s12876-018-0825-8.
15. Vijayakrishnan R, Adhikari D, Anand CP. Recurrent tense pneumoperitoneum due to air influx via abdominal wall stoma of a PEG tube. World J Radiol 2010; 2(7): 280–282. doi: 10.4329/wjr.v2.i7.280.

Kreditovaný autodidaktický test