Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 5, s. 207-210.

Neobvyklá příčina chronických bolestí břicha u 11letého chlapce

Vladimír Volf Orcid.org  , Daniela Chroustová1, Zdena Zádorová2, Pavel Kryl Orcid.org  , Valér Džupa Orcid.org  , Václav Mandys3

+ Pracoviště

SOUHRN

Volf V, Chroustová D, Zádorová Z, Kryl P, Džupa V, Mandys V: Neobvyklá příčina chronických bolestí břicha u 11letého chlapce

Chronické bolesti břicha u dětí jsou jedním z nejčastějších symptomů, pro které jsou pacienti vyšetřováni v gastroenterologických ambulancích. Etiologie těchto obtíží je různorodá a liší se v jednotlivých obdobích dětského věku. Samostatnou kapitolu představují cizí tělesa v trávicím ústrojí, se kterými se u dětí setkáváme především v batolecím a předškolním období. Autoři předkládají přehled této problematiky, včetně velmi zajímavé kazuistiky chronických bolestí břicha u jedenáctiletého chlapce.

Dřevěná špejle zabalená do žvýkací gumy byla pacientem se sníženým intelektem spolknuta měsíc před začátkem obtíží.Tato špejle, ovšem bez žvýkací gumy, se našla při endoskopickém vyšetření v oblasti rektosigmoidea a byla operačně odstraněna.

Klíčová slova: bolesti břicha u dětí – cizí tělesa v GIT – diagnostika – léčba.

SUMMARY

Volf V, Chroustova D, Zadorova Z, Kryl P, Džupa V, Mandys V: Uncommon cause of chronic abdominal pain in 11 years old boy

Chronic abdominal pain in children are one of the most common symptoms investigated in gastroenterology service. Aetiology of that complaints are different and aslo different in a specific childern’s age. The separated issue are foreign bodies of the digestive tract most common in in children in toddler’s and praeschool age. The authors overwiev that problem including the case report of chronic abdominal pain in 11 years old boy.

A piece of wood was wrapped into the chewing gum and swallowed by the lower mental capacity patient a month ago and this wooden foreign body without chewing gum was found by endoscopy in the rectosigmoid area and removed by surgery.

Key words: abdominal pain in children – foreign bodies in GIT – treatment – diagnosis.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test