Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(5): 377-383.

Nealkoholická steatohepatitida (NASH) – týká se nás všech

Karel Dvořák1

+ Pracoviště

Souhrn

Nealkoholická steatohepatitida (NASH) prodělala během posledních 30 let bouřlivý vývoj a postupně se stala nejčastějším chronickým jaterním onemocněním „západního" světa. Klíčovým bylo objasnění souvislosti NASH s obezitou a zejména s inzulínovou rezistencí, nealkoholická steatohepatitida je nyní považována za integrální součást metabolického syndromu. Představuje závažný socioekonomický problém, ve vyspělých zemích se prevalence odhaduje na 20-30 %, více u pacientů s nadváhou a obézních. Může existovat samostatně nebo nasedá na ostatní jaterní choroby a zhoršuje jejich průběh. V rutinní praxi se diagnostika opírá o ultrasonografické vyšetření jater a zvýšené jaternítesty, což pravděpodobně vede k vysoké míře poddiagnostikování. V současné době neexistuje prokazatelně účinná farmakologická léčba, doporučována jsou zejména režimová opatření zahrnující dietu k dosažení redukce hmotnosti a dostatek pohybu. Do budoucna se dá očekávat nárůst počtu pacientů s diagnostikovanou nealkoholickou steatohepatitidou, k jejich léčbě bude potřeba integrovaný interdisciplinární přístup.

Klíčová slova

obezita, steatohepatitida, technické a diagnostické metody

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test