Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2011; 65(5): 264-271.

Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES) - současný stav, vlastní zkušenosti

Ondřej Ryska Orcid.org  1, Jan Martínek Orcid.org  2,3, Radek Doležel Orcid.org  4, Tereza Filípková Orcid.org  5, Štefan Juhás Orcid.org  6, Jana Juhásová Orcid.org  7, Miroslav Zavoral Orcid.org  8, Miroslav Ryska9

+ Pracoviště

Souhrn

Potenciální přínosy techniky NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) jsou v současné době hodnoceny řadou experimentálních i klinických studií. Většina NOTES výkonů v humánní medicíně je prováděna hybridně za asistence laparoskopie (cholecystektomie, apendektomie). Nejčastěji je využíván vstup transvaginální nebo transgastrický, jehož bezpečné uzavření nebylo doposud vyřešeno. Peroperační nitrobřišní kontaminace se nezdá být vzhledem k nízkému výskytu pooperačních infekčních komplikací závažným problémem. Při transvaginálních výkonech nebyl zaznamenán vyšší výskyt peroperačních komplikací. Naproti tomu riziko poranění jícnu při transgastrické cholecystektomii je poměrně vysoké. V experimentu byla vyvinuta a testována řada různých typů uzávěrů (klipy, šicí či staplerové systémy, okluze kličkou) stejně jako prototypů nových multifunkčních endoskopů, které se ukazují jako vhodnější k použití při NOTES. Kolektiv autorů provedl v letech 2009-2011 několik experimentů hodnotících přínos metody NOTES. Ve srovnání transgastrické ovarektomie a hybridní transrektální cholecystektomie s laparoskopickým přístupem nebyl ani u jednoho z výkonů pozorován signifikantní rozdíl v mortalitě, množství pooperačních komplikací nebo v rozvoji zánětlivé odpovědi. Autory byl vyvinut nový uzávěr typu loop-and-clip ("King's closure") , který byl hodnocen jako bezpečný a jednoduše proveditelný při uzávěru gastrotomie a kolotomie. Závěrem lze říci, že výsledky studií hodnotících techniku NOTES doposud neprokázaly jednoznačně její přínos oproti laparoskopii. Nicméně došlo k významnému rozvoji nového endoskopického vybavení.

Klíčová slova

NOTES, endoskopie, minimálně invazivní chirurgie

Prototypy nových multifunkčních endoskopů
Prototypes of novel multitasking platforms:

a) EndoSAMURAI (Olympus)

CSGH 5/2011

b) Anubis (Karl Storz)

CSGH 5/2011

c) DDES (Direct Drive Endoscopic System – Boston Scientific)

CSGH 5/2011

d) TransPort (USGI medical)

CSGH 5/2011

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test