Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 4, s. 151-154.

Natural history of Crohn´s disease. Review of 156 cases

Leszek Paradowski Orcid.org  1, Maria Rybak2, Katarzyna Błachut2, Ekatierina Kondratiewa-Dimitriewa2

+ Pracoviště

SUMMARY

Paradowski L, Rybak M, Błachut K, Kondratiewa-Dimitriewa E. Natural history of Crohn’s disease. Review of 156 cases

Introduction: Recently an increase in Crohn’s disease (CD) prevalence frequency in different world regions is observed. Although there is an intensive development of new approaches to the CD treatment, outcome of conservative management in most cases is disappointing and high percentage of patients with CD requires surgical procedures.

Aim: Analysis of CD natural history in patients hospitalized in Department of Gastroenterology and Hepatology of Wroclaw Medical University in the period 1993–2003.

Material and method: Review of 156 histories of patients wit CD. Studied group consisted of 91 females (mean age 38 ± 15.2) and 65 males (mean age 35 ± 14.9). Localization of inflammatory changes, CD activity, complications, methods and outcome of treatment were analysed.

Results: CD was diagnosed in 53 percent of cases in the second or third life decade. Inflammatory changes were localized the most frequent in the ileocaecal region. Extraintestinal complications of CD were observed in 26 percent of cases (the most common were arthritis, arthralgia, erythema nodosum). Conservative treatment during hospitalization resulted in decreasing of CDAI scores in 70 percent of cases. 52 percent of patients required surgical intervention during CD course. The most frequent indications for surgery were inflammatory tumor and stenosis.

Conclusions: Analysis of 10 years period experience in CD treatment confirms known from the literature CD features: chronic course, disappointing long-term outcome of conservative management and frequent occurrence of complications requiring surgical intervention.

Key words: Crohn’s disease – course of disease and treatment – complications.

SOUHRN

Paradowski L, Rybak M, Błachut K, Kondratiewa-Dimitriewa E. Průběh Crohnovy choroby. Rozbor 156 pacientů

Úvod: V současné době je pozorován vzestup prevalence Crohnovy choroby (CD) v různých oblastech světa. Ačkoliv je patrný intenzivní výzkum nových léčebných přístupů, výsledky konzervativní léčby nejsou stále povzbudivé a velký počet pacientů vyžaduje chirurgickou léčbu.

Cíl: Rozbor průběhu CD u nemocných hospitalizovaných na Gastroenterologické a hepatologické klinice Wroclavské lékařské fakulty v období 1993–2003.

Materiál a metody: Přehled anamnestických údajů u 156 nemocných s CD. Ve sledované skupině, která byla složena z 91 žen ( průměrný věk 38 let ± 15,2) a 65 mužů (průměrný věk 35 let ± 14,9) byly analyzovány: lokalizace zánětlivých změn, aktivita onemocnění, komplikace, metody a výsledky léčby.

Výsledky: CD byla diagnostikována u 53 % nemocných ve druhé a třetí věkové dekádě. Zánětlivé změny byly lokalizovány nejčastěji v ileocékální oblasti. Extraintestinální komplikace CD byly pozorovány u 26 % nemocných (nejčastěji artritida, artralgie, erythema nodosum). Konzervativní léčba během hospitalizace vedla k poklesu CDAI u 70 % pacientů. 52 % nemocných si vyžádalo chirurgický zásah v průběhu trvání Crohnovy nemoci. Nejčastější indikací k chirurgickému zákroku byl zánětlivý tumor a stenóza.

Závěr: Rozbor desetiletého sledování nemocných s CD potvrzuje známé literární skutečnosti: chronický průběh, neuspokojivé dlouhodobé výsledky konservativní léčby a častý výskyt komplikací vyžadující chirurgický zákrok.

Klíčová slova: Crohnova choroba – průběh nemoci a léčba – komplikace.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test