Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64(2): 7-13.

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, etiologický faktor u Crohnovy choroby?

Bohumil Fixa1, Ivo Pavlík Orcid.org  , Jan Bedrna Orcid.org  , Olga Komárková Orcid.org  , Zdeněk Nožička Orcid.org  , Iva Slaná Orcid.org  , Petr Králík Orcid.org  , Tomáš Vaňásek Orcid.org  2, Miroslava Volfová Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Etiologie Crohnovy choroby zůstává neobjasněná. Význam infekce Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) pro vznik Crohnovy choroby byl dlouhodobě ovlivněn jeho obtížnou kultivací. Cílem studie bylo určit výskyt MAP pomocí vysoce citlivé metody PCR (hsPCR) pro průkaz specifického úseku DNA IS900 a posoudit na základě výsledků i literárních údajů význam MAP v etiologii Crohnovy choroby.

Materiál a metodika: U 106 pacientů operovaných pro Crohnovu chorobu bylo v resekátech provedeno vyšetření na MAP metodou hsPCR. Resekce terminálního ilea a céka - primooperace - byla provedena u 61 pacientů, reoperace u 32 pacientů, dominantní operace tlustého střeva u 11 pacientů, resekce jejuna u 2 pacientů. Výsledky ze vzorků z postižené tkáně byly srovnány s výsledky z makroskopicky nepoškozené tkáně (kontrolní vzorky).

Výsledky: V postižené tkáni bylo MAP prokázáno u 58 pacientů (54,7 %). U 14 z nich (13,2 %) bylo MAP prokázáno i v kontrolních vzorcích. U 4 pacientů (3,8 %) bylo MAP zjištěno jenom v nepoškozené tkáni. Celkem bylo MAP prokázáno u 62 pacientů (58,5 %).

Závěr: Významně vyšší výskyt MAP u pacientů s Crohnovou chorobou v oblasti střevního postižení ve srovnání s výskytem v oblasti nepostiženého střeva podporuje úvahy o možné účasti MAP v etiologii Crohnovy choroby.

Klíčová slova

Crohnova choroba, Johneho choroba, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, paratuberkulóza

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test