Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 390-395.

Multidisciplinární přístup v diagnostice a léčbě karcinomu žaludku

Radka Obermannová Orcid.org  1, Jiří Novák Orcid.org  2,3, Ivo Novotný4, Libor Němec Orcid.org  5, Rostislav Vyzula Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Karcinom žaludku je onemocnění s celosvětově klesající incidencí, avšak vysokou mortalitou. Chirurgická léčba je v současné době stále jediným kurativním řešením. U časných stadií je alternativou endoskopická resekce. Léčba lokálně pokročilého karcinomu žaludku je komplexní, základem je multidisciplinární tým složeným z chirurga, gastroenterologa a onkologa. Operace s odstraněním odpovídajícího počtu spádových lymfatických uzlin v kombinaci s chemoterapií a radioterapií vede k statisticky významnému prodloužení přežití. V léčbě metastatického onemocnění se uplatňuje paliativní chemoterapie na bázi fluoropyrimidinu a cisplatiny. Trastuzumab, monoklonální protilátka proti HER2-neu, je indikován v kombinaci s chemoterapií u HER2-pozitivního karcinomu distálního jícnu a žaludku, touto kombinací bylo dosaženo prodloužení přežití z 10 na 13 měsíců.

Klíčová slova

chemoterapie, karcinom žaludku, multimodální léčba

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test